• Szkolny Kodeks Postępowania

    • SZKOLNY KODEKS POSTĘPOWANIA
     ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach

      
     prezentacja graficzna
      
       1. Szanuję kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły.
       2. Używam kulturalnego słownictwa, w tym zwrotów grzecznościowych.
           Grzecznie wyrażam swoje prośby, potrzeby.
       3. Postępuję uczciwie. Mówię zawsze prawdę.
       4. Słucham wychowawców, pracowników szkoły.
       5. Wiem, że skakanie ze schodów, skakanie po stołach i krzesłach
           oraz siadanie na parapecie grozi utratą zdrowia.
       6. Pomagam innym.
       7. Dbam o porządek w miejscu, w którym przebywam.
           Segreguję śmieci. Szanuję pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
       8. Dbam o higienę osobistą i estetyczny ubiór.
       9. Zachowuję się cicho, gdy inni pracują.
     10. Przychodzę przygotowany/przygotowana do zajęć.
     11. Sumiennie pracuję na lekcji.
     12. Noszę dzienniczek i zmieniam obuwie.
     13. W czasie zajęć przebywam wyłącznie na terenie szkoły.
      
                   Każdemu z nas zdarza się popełnić błąd.
     Jeśli zrobisz źle, miej odwagę przyznać się i popraw swoje
                                     postępowanie.