• Szkoła Niepodległej – to konkurs dla szkół zorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który objęło swoim patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej.
     8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla szkół, które zdobyły miano „Szkoły Niepodległej”.

     Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla Niepodległej.  

     ZHR zaproponował społeczeństwu i swojej organizacji szeroki Program Wychowawczy, do uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez budowanie więzi i wspólnoty ludzi z różnych zakątków kraju – łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń.

     Konkurs „Szkoła Niepodległej” był jego elementem i trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku, a zgłosiło się do niego w sumie 400 szkół. Uczestnikiem mogła być szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub zespół szkół. Na zaproszenie odpowiedziały także przedszkola i 7 z nich wykonało wszystkie zadania.

     Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 szkołom z całego kraju, które zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów:

     • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI;
     • Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości;
     • Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich;  
     • Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności;
     • Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

     Uczestnicy, wykonując zadania, zdobywali wirtualne odznaki będące symbolicznym przejściem szlaku. Pięć odznak umożliwiało zdobycie Miana „Szkoły Niepodległej”.

     Konkurs był długofalowy i angażował zarówno uczniów, jak i społeczność lokalną. Należało wykazać się konsekwencją oraz wytrwałością.

     Laureaci konkursu zostali zaproszeni na specjalną Galę, podczas której wręczono imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek i kalendarzy dla każdej szkoły.

     W uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób – Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz zaproszonych gości.

     Uroczystą Galę Szkól Niepodległej rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki.  Nasze zaproszenie przyjęli tak znamienici goście jak Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn,   Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz,  historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej – gospodarzem spotkania.

     Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r., gdzie powstało także pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych laureatów.

     Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszonego 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu Pani Anny Zalewskiej (List Minister Edukacji Narodowej) – Ministra Edukacji Narodowej do zgromadzonych Laureatów Konkursu i organizatorów – Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

     10 szkół, które w ocenie Rady Programowej ZHR Niepodległa 1918 – 2018 wykonały zadania najambitniej, zostało wyróżnionych i otrzymało dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo edukacji Narodowej w postaci tablic interaktywnych oraz albumy, książki i gry przekazane przez Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR.

     Efekty ich pracy zostały w formie prezentacji pokazane wszystkim uczestnikom, a całe spotkanie urozmaiciły występy młodzieży i koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu artystów z Fundacji Sztafeta.

     Wyróżnieni Laureaci Konkursu „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ” – nagrody specjalne:

     Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach  

     Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach       

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku   

     Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie

     Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. J.Tischnera w Domosławicach  

     Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu

     Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku   

     Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów Lublinie

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie

     Zapraszamy do obejrzenia naszego projektu. Koordynatorem działań była pani Hanna Polkowska - nauczycielka historii.