• ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POMNIK ZWYCIĘSTWA 1920 ROKU

      W MARKACH W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

     W terminie od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku przyjmowane będą zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2021/2022 w następujący sposób:

     - elektronicznie w formie  skanu lub fotografii na adres e-mail sp3marki@gmail.com (e-mail utworzony tylko na potrzeby zapisów do kl. I oraz rekrutacji !!!)

     - dla osób, które nie mają możliwości dokonać zapisu dziecka w formie elektronicznej, będzie możliwość złożenia wniosku osobiście w sekretariacie szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły tel. 22 781 12 91 w.19.

     Dokumenty dla dzieci urodzonych w 2015 roku lub dzieci starszych, zamieszkałych na terenie obwodu szkoły, które mogą rozpocząć edukację w klasie I:

     SP3_Marki_zgloszenie_obwod_2021_(1)(1).pdf

     Dane_dodatkowe_do__zgloszenie_dziecka_do_klasy_I_SP__w_2021-2022.pdf

     Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami,  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły – termin udostępnienia i składania wniosków 17.05 - 28.05.2021r.

     Harmonogram postępowania oraz druki umieszczone są na stronie internetowej szkoły i na stronie Miasta Marki (www.marki.pl)