• Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

    • „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”  2018-2020

     Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
        a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
        b) rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
        c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
     Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł
     W projekcie realizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe:
     1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
     2. Przyrodnicze laboratorium
     3. Język angielski
     4. Język hiszpański
     5. Laboratorium kodowania
     6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
     7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
     8. Wycieczki
     9. Pokazy naukowe
     10. Warsztaty z robotyki
     11. Półkolonie Laboratorium Naukowe