• Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     • W tym roku, jak i w poprzednich latach, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w piątek 20 września 2019 roku.

      Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków sprzątania po sobie oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

      W dniu akcji nauczyciele wraz z uczniami klas starszych udali się na teren wokół szkoły w celu pozbierania porozrzucanych śmieci. Porządkowane były ulice: Pomnikowa, Grunwaldzka, Chocimska, Pieniążka, Napoleona, Kasztanowa, Walewska, Zakole i Norwida.

      Uczniowie z klas młodszych robili porządki w swoich salach lekcyjnych.

      Wydział Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta zaopatrzył naszych uczniów w worki na śmieci, jednorazowe rękawiczki oraz podstawił kontener na składowanie odpadów.

      Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy i potrafimy wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska.

      Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do włączenia się do akcji w przyszłym roku szkolnym.

       

       

                                                     Organizatorzy:     Jolanta Ślepowrońska

                                                                                  Paulina Palesa

     • Świetlica wita w nowym roku szkolnym

     • W czasie wakacji rodzice uczniów z klasy 3d, poświęcając swój wolny czas, wyremontowali  świetlicę. Wymieniono grzejniki, pomalowano ściany, przyklejono kolorowe naklejki, zakupiono nowe sprzęty, gry i zabawki. W sali świetlicowej jest teraz ładnie i funkcjonalnie, a uczniowie mogą bawić się i uczyć w pięknym otoczeniu. Prace zostały sfinansowane ze środków Rady Rodziców w kwocie 12 tysięcy złotych i budżetu szkoły.
      Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy dokonali metamorfozy świetlicy.  Po raz kolejny rodzice naszych uczniów udowodnili, że razem możemy więcej.

      Zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym, do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły i zakładki ŚWIETLICA.

      galeria zdjęć     Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie

     • Witamy w roku szkolnym 2019/2020

     • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020. Za uczniami dwa miesiące beztroskich wakacji: odpoczynku, ruchu, zabawy, wyjazdów w ciekawe miejsca, zwiedzania i gromadzenia pamiątek. Przed Wami, drodzy uczniowie, dziesięć miesięcy nauki, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, rozwijania pasji i zdolności. Wracacie do znajomych miejsc, do kolegów, koleżanek. Korytarze i sale znowu będą tętniły życiem, wypełnione Waszą obecnością. To właśnie dzięki Wam nasza szkoła ma swój niepowtarzalny urok i atmosferę, jest miejscem jedynym w swoim rodzaju.  Dla niektórych z Was to początek nowej drogi pełnej przygód. Poznacie nowych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. Z kolei dla innych ten rok będzie ostatnim spędzonym w murach tej szkoły. Życzymy zatem, aby w ciągu najbliższych miesięcy udało się zachować zapał i energię do działania, które towarzyszą Wam dzisiaj. Niech dobry humor i ciekawość świata nigdy Was nie opuszczają. Życzymy Wam wielu sukcesów i radości .

                                                                                                                                      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

       

    • „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”  2018-2020
     • „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”  2018-2020

     • W roku szkolnym 2019-2020 kontynuujemy realizację projektu pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”. W projekcie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe tj:
      1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – 3 grupy (dwie dla klas 1-3, jedna dla 4-8)
      2. Przyrodnicze laboratorium – 4 grupy
      3. Język angielski  – 3 grupy
      4. Język hiszpański – 1 grupa 
      5. Laboratorium kodowania – 2 grupy 
      6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – 1 grupa
      7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej  - 1 grupa
      Dodatkowe zajęcia:
      1. Pokazy naukowe 
      2. Warsztaty z robotyki

      Celem zajęć z robotyki jest rozwijanie umiejętności w dziedzinach programowania oraz inżynierii. Warsztaty będą prowadzone w 10 grupach 6-osobowych co drugą sobotę w 6 terminach po 5 godzin dydaktycznych.
      Harmonogram spotkań 
      Termin 1 – 14 września 2019
      Termin 2 – 5 października 2019
      Termin 3 – 19 października 2019
      Termin 4 – 2 listopada 2019
      Termin 5 – 16 listopada 2019
      Termin 6 – 30 listopada 2019
       
      Godziny zajęć
      9.00 – 12.45 – pierwsza tura (5 grup 6-osobowych)
      13.00 – 16.45 – druga tura (5 grup 6-osobowych)

      Wśród tematów zajęć znajdą się między innymi:
      - Robot wyścigowy (dowiemy się czym jest przekładnia i dlaczego możemy zmieniać przerzutki w rowerze).
      - Robot sprzątający  - zsynchronizowanie działania 2 czujników, tak aby zepchnąć jak najwięcej kubeczków z planszy.
      - Linefollower – budowa robota jadącego po zadanej trajektorii.
      - Gitara elektryczna – stworzenie robotycznego instrumentu wykorzystującego czujnik podczerwieni.
      - Robot sumo – podsumowanie zdobytych umiejętności celem rozegrania walki robotów.

      REKRUTACJA

      Rekrutację do grup projektowych oraz na zajęcia z robotyki rozpoczynamy  3 września.  Decyduje kolejność zgłoszeń oraz podział na grupy wiekowe. W zajęciach mogą brać udział dzieci  od klasy pierwszej do ósmej. Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców klas. Dokumenty złożone w ubiegłym roku są aktualne i wystarczy tylko zgłosić chęć udziału w wybranych zajęciach. Liczebność grup jest ograniczona a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia podejmuje nauczyciel prowadzący .

      UWAGA: Rekrutacja na Warsztaty z robotyki trwa do 10 września

                      Rekrutacja na zajęcia projektowe trwa do 21 września


      Informacje ogólne o projekcie  
      Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
         a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
         b) rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
         c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
      Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

      Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie

      Joanna Wiśnieska

      koordynatorka projektu