• Październik miesiącem zasad ortograficznych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Październik miesiącem zasad ortograficznych.

      Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją - to temat, tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który odbył się w dniach 7 - 13 października.

      Będąc blisko uczniów z dysleksją i obserwując ich codzienne trudności i zmagania, chciałam zwrócić szczególną uwagę na utrwalenie zasad ortograficznych. Bardzo dużo uczniów, nie tylko dyslektycznych, nie zna zasad ortograficznych lub nie potrafi ich zastosować.

      Dlatego miesiąc październik poświęcony był poznawaniu i utrwalaniu zasad ortograficznych, zarówno na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, jak również na innych lekcjach.

      Zasady poprawnej pisowni uczniowie mogli również powtarzać w czasie przerw, czytając je na gazetce ściennej lub na naszej multimedialnej tablicy.

      Bohaterami każdego tygodnia, były inne zasady ortograficzne. W ten sposób omówiliśmy : zasady pisowni wielkiej i małej litery, wyrazów z u i ó, wyrazów z rz i ż, wyrazów z h i ch.

      Efektem tej akcji jest zwrócenie uwagi uczniów na konieczność utrwalania zasad ortograficznych oraz wykonanie prac plastycznych ilustrujących wybrane zasady. Prace te będą prezentowane na tablicy korkowej w ciągu najbliższych tygodni. Szczególnie dużo prac wykonali uczniowie klas trzecich.

      Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy włączyli się do tej akcji w czasie swoich lekcji oraz p. Agnieszce Łapce, za przygotowanie gazetki i materiałów dla uczniów dotyczących jednej z zasad.

      Katarzyna Grygolec

      pedagog terapeuta

     • 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

      Janusz Korczak

      W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
      Światowy dzień praw dziecka stał się okazją do przeprowadzenia w świetlicy cyklu zajęć na temat: ,,Znam swoje prawa i obowiązki”. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ,,Prawa dziecka”, wysłuchali wiersza H. Hejzak ,,Bronię swoich praw” oraz dowiedzieli się czym zajmuje się Rzecznik praw dziecka w Polsce. Dzieci miały wiele okazji, aby wypowiadać się na temat swoich praw, wykonały prace plastyczne na gazetkę ścienną oraz nauczyły się piosenki o prawach dziecka. Głównym celem zajęć świetlicowych było uświadomienie dzieciom, że tak samo jak dorośli mają swoje prawa i obowiązki.
      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka stał się również okazją, aby przybliżyć uczniom postać Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania najmłodszych. Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: ,, Nie ma dzieci – są ludzie” oraz ,,Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już’’[…]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.” Uczniowie obejrzeli film, który powstał na podstawie książki Korczaka ,,Król Maciuś pierwszy” oraz narysowali portret głównego bohatera – Maciusia.
      Ważne jest, aby każde dziecko znało swoje prawa, rozumiało je i świadomie z nich korzystało.


                                                                                                                                            Elżbieta Wojeńska

     • Wsparcie Fundacji Bezdomniaki

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wsparcie Fundacji Bezdomniaki.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za aktywne wsparcie akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt z Marek, podopiecznych Fundacji Bezdomniaki trwającej od 07.10. do 08.11. w naszej placówce. W szczególności podziękować chcemy Rodzicom za to, że umożliwili swoim pociechom udział i wyposażyli dzieci w potrzebne produkty.

      Fundacja Bezdomniaki prowadzi działalność związaną z ochroną zwierząt udomowionych i dziko żyjących. Wspiera działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt, przeciwdziałaniem wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt, udzielaniem pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.

      W zbiórce uczestniczyli uczniowie wszystkich klas młodszych i uczniowie klas IV-VIII. Udało nam się zebrać ogromną ilość niezbędnych dla podopiecznych Fundacji podarunków m.in.: karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, żwirków, koców, ręczników, legowisk oraz zabawek, obroży, smyczy, szelek.

      W ramach akcji udało się też przeprowadzić zajęcia na temat:

      - fundacji i wolontariatu

      - problemie bezdomności zwierząt i sposobach jej zapobiegania

      - prawidłowych reakcjach w kontakcie z nieznanymi psami

      - żywienie zwierząt – alergie, rzeczy toksyczne

      oraz

      - co oznacza żółta wstążeczka przy obroży psa

      Wszystkim darczyńcom – uczniom, nauczycielom i całej społeczności szkolnej, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt, bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w akcji w przyszłym roku.

      Organizator akcji

      Agnieszka Łapka

    • SZKOŁA DO HYMNU
     • SZKOŁA DO HYMNU

     • W związku z 101 rocznicą Odzyskania Niepodległości w naszej szkole dnia 8 listopada odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas VB i VIA zaprezentowali inscenizację "Droga do wolności", przybliżającą nam najważniejsze fakty związane z trudną historią naszej Ojczyzny -  utratą i odzyskaniem wolności.  Przy użyciu prostych środków wyrazu plastycznego i dramaturgii udało się skupić uwagę oglądających. Podniosłą atmosferę dopełniały śpiewane przez chór szkolny pieśni, takie jak:  "Rota", "My, pierwsza brygada" czy "Żeby Polska była Polską". O godz. 11.11 w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu" wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali  "Mazurek Dąbrowskiego".

      Autorkami scenariusza były wychowawczynie kl. VIA i VB: p. Anna Tomaszewska
      i p. Sylwia Baranowska. Oprawa muzyczna została przygotowana przez chór pod kierunkiem p. Elżbiety Goławskiej, a piękna dekoracja przez sekcję dekoracyjną pod kierunkiem p. Karoliny Hankały.

      fotogaleria          Sylwia Baranowska

     • Obchody Święta Niepodległości

     • Za nami odchody Święta Niepodległości. Patriotyczne uroczystości rozpoczęły się w Mareckim Ośrodku Kultury, gdzie Pani Agnieszka Lużyńska opowiadała o roli kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, a mieszkańcy Marek śpiewali pieśni patriotyczne.

      Jednym z punktów programu było również przyznanie honorowych odznaczeń Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wręczanych przez majora Jerzego Zyberta, kombatanta walk o niepodległość. Wśród wyróżnionych osób była Dyrektor naszej szkoły Pani Beata Szczypkowska.

      Główne uroczystości miały miejsce przy pomniku na Skwerze Pamięci Narodowej, gdzie naszą Szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Stypułkowska, Amelia Wolanowska i Fabian Jaroń z klasy 7b pod opieką Pani Karoliny Jeżyńskiej. W hołdzie poległym złożyliśmy również wiązankę i zapaliliśmy znicze tworząc białoczerwoną flagę.

      Serdecznie dziękujemy uczniom, opiekunom i rodzicom za udział i pomoc w organizacji obchodów Święta Niepodległości.

      Małgorzata Sosnowska

    • Wizyta na cmentarzu Wojskowym na Powązkach
     • Wizyta na cmentarzu Wojskowym na Powązkach

     • W przeddzień Święta Zmarłych  klasa 2d pod opieką pani Agaty Danielak i pani Marty Gniewkowskiej odwiedziła Cmentarz Wojskowy na Powązkach – niezwykle ważne miejsce dla polskiej historii. Otoczenie oraz wyjątkowość tego miejsca wprowadziły wszystkich w nastrój powagi i zadumy. Po szlaku bohaterów narodowych oprowadził nas przewodnik, który podzielił się z nami swoją wiedzą historyczną o tym wyjątkowym miejscu.

      Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Alei Głównej, gdzie już na początku mieliśmy okazję zobaczyć groby znanych Polaków (Leszka Kołakowskiego, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia czy Ryszarda Kuklińskiego). W dalszej części odwiedziliśmy miejsca upamiętniające polskich żołnierzy poległych na wielu frontach w różnych miejscach kraju i świata. W drodze między jednym a drugim punktem na cmentarzu przemierzaliśmy alejki pełnie skromnych, jednakowych, drewnianych lub murowanych krzyży. Były to zawsze groby żołnierzy. Na tabliczkach często widniał napis „NN”.

      Uczniowie zapalili znicze m.in. na pomnikach Bohaterów Powstania 1863r., Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu VII „Obroża”, oraz znanych Polaków: Zbigniewa Religi, Kamili Skolimowskiej, Kazimierza Deyny.

      Wizyta na Wojskowych Powązkach uświadomiła nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Była cenną lekcją i chwilą, która zapadnie w naszej pamięci.

      fotogaleria           Agata Danielak

     • Profesjonalne kadry procesu wspomagania

     • W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła uczestniczy w Projekcie „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

      W ramach niniejszego projektu realizowane będzie wsparcie, którego celem jest aktualizacja/podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji. W ramach Projektu, jego Uczestnicy obejmują naszą placówkę wspomaganiem. Wsparcie prowadzone będzie w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów: cyfrowych (TIK), matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

      Dzięki realizacji Projektu jego Uczestnicy zaktualizują/poszerzą wiedzę oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji. Szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

      Donata Koc- Radziszewska