• Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

     • Drodzy Uczniowie, z okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka składamy Wam życzenia:

       

      - zdrówka,

      - radości,

      - samych dobrych myśli,

      - odwagi w spełnianiu marzeń,

      - oddanych koleżanek i kolegów,

      - wspaniałych przyjaciół,

      - zdrowych słodyczy,

      - wiary w siebie,

      - wytrwałości w nauce,

      - wielu dobrych ocen w szkole.

      Czekamy na Was

      Dyrekcja, Nauczyciele,Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

      w Markach

       

    • Rekrutacja na Półkolonie Laboratorium Naukowe w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki"
     • Rekrutacja na Półkolonie Laboratorium Naukowe w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki"

     • W ramach realizacji projektu "Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki" w naszej szkole planujemy zorganizowanie półkolonii  Laboratorium Naukowe dla 12 grup sześcioosobowych w terminie 24.08 - 28.08.2020 r. w godzinach 9.00 - 16.00.

      Półkolonie Laboratorium Naukowe to zajęcia darmowe sfinansowane z środków Unii Europejskiej. Prowadzone są metodą eksperymentu. Dzieci będą wykonywały pod okiem instruktorów dużo ciekawych doświadczeń badając w ten sposób otaczający nas świat i zdobywając nowe umiejętności. W ubiegłym roku szkolnym zajęcia te zostały wysoko ocenione przez uczestników półkolonii oraz ich rodziców.

      Do rekrutacji mogą przystąpić wszyscy uczniowie naszej szkoły, zarówno Ci którzy uczestniczą lub uczestniczyli w projekcie (w takich jak zajęcia cykliczne, wycieczki, warsztaty, pokazy naukowe) oraz Ci, którzy nie brali udziału w żadnej formie realizacji projektu.

      Uwaga! Zajęcia są prowadzone dla dzieci w różnym wieku i dostosowane do ich możliwości poznawczych. 

      ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

      • zajęcia organizowane są pod kontrolą Kuratorium Oświaty,
      • uczestnicy mają zapewniony obiad,
      • konstrukcje wykonane na zajęciach będzie można zabrać do domu,
      • każdego dnia będziemy bawić się na świeżym powietrzu,
      • zajęcia będą prowadzić najlepsi studenci i absolwenci prestiżowych uczelni warszawskich, m.in. Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
      • zapewniamy skrypt dla każdego ucznia i wszystkie potrzebne materiały do zajęć.

      Organizator półkolonii, Firma „Mały Inżynier” informuje również, że wszystkie zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi i aktualnymi na dzień prowadzenia półkolonii przepisami prawa. Na bieżąco śledzimy zmieniające się przepisy tak, aby dostosować formę prowadzenia zajęć do wytycznych sanepidu. W tej chwili planujemy m.in. wzmożoną dezynfekcję sprzętu zajęciowego oraz dostosowanie programu zajęć. Zapewniamy, że bezpieczeństwo uczestników zajęć jest zawsze priorytetem. W razie potrzeby będziemy modyfikować sposób dostarczania posiłków i wdrażali inne niezbędne działania tak, aby półkolonie były przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami.

       

      Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem dziecka do udziału w Półkoloniach Naukowych prosimy

      o pobranie i wydrukowanie dokumentów zamieszczonych w załączniku lub odebranie ich w sekretariacie szkoły:

      1. Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii (wypełnia każdy rodzic /opiekun, który zgłasza dziecko do udziału w półkoloniach)  MM_SP3_Karta_informacyjna_polkolonie_bez_transportu.pdf
      2. Formularz Zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy do Projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” (wypełniają tylko rodzice/opiekunowie tych uczniów, którzy do tej pory nie brali udziału w projekcie i nie składali dokumentów rekrutacyjnych)MM_SPM3_Dokumenty_rekrutacyjne_uczen.pdf
      3.  Dokumenty proszę drukować dwustronnie

       

      Wypełnione i podpisane dokumenty proszę przynieść do sekretariatu szkoły (w godz. 9.00-16.00) do dnia 1 czerwca 2020 roku.

      W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz dobór wiekowy do grup.

      Promocja_polkolonii.pdf

      Joanna Wiśniewska

      Szkolny koordynator projektu

     • KAMPANIA -  ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

     • Drodzy uczniowie

      Zachęcam do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020, w której po raz kolejny bierze udział nasza szkoła. W tym roku z uwagi na Jubileuszowy rok przygotowano kilka ciekawych pomysłów na kreatywne spędzenie czasu w domu. Mam nadzieję,że każdy znajdzie coś dla siebie i przygotujecie super prace konkursowe!

       

      1. konkurs plastyczno – literacki „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” dla uczniów klas I-VIII. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który wg wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy ( spotkanie,miejsce, osoba). Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu ( lub kształtu). Format pracy plastycznej nie mniejszy niż A-5( 148mm x 210mm) i większy niż A-0 (810mm x 1189mm), w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar nie może przekraczać 100cm. Praca literacka może liczyć najwyżej 3( trzy) strony A-4(5400znaków), może być napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie( praca napisana odręcznie musi być czytelna).
      2. Konkurs na projekt pocztówki: Sport to zdrowie!- pocztówka dla przyjaciela- dla uczniów klas I-VIII. Zadaniem uczestnika konkursu „Sport to zdrowie-pocztówka” jest wykonanie pocztówki obrazującej aktywność sportową, którą lubi uczestnik konkursu i napisanie krótkiej wiadomości wyjaśniającej dlaczego warto uprawiać sport. Pocztówka może być wykonana własnoręcznie lub mogę przesłać gotowy wzór pocztówki.
      3. Konkurs krzyżówkowy – wysil główkę rozwiąż krzyżówkę -dla uczniów klas I-VIII. Zadaniem uczestnika konkursu jest poprawne rozwiązanie krzyżówki ( hasło), ulotkę z krzyżówką zainteresowanym uczniom prześlę do rozwiązania.

                                 Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody !

                                                                                                                       Koordynator kampanii- Magdalena Kępka