• Cuda Wianki, wycieczka klas szóstych
     • Cuda Wianki, wycieczka klas szóstych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Cuda Wianki, wycieczka klas szóstych.

      Uczniowie klas szóstych odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne Cuda Wianki. Piękna pogoda pozwoliła na świetną zabawę w otoczeniu zwierząt zagrodowych i jesiennej przyrody.

      Uczniowie tarli i smażyli placki ziemniaczane, jeździli powozem, grali w grę terenową, wykonali prace plastyczne metodą decoupage. Wycieczkę zakończyło ognisko z kiełbaskami.

      Spędzenie dnia na świeżym  powietrzu, możliwość ruchu i zabawa ze zwierzętami sprzyjały integracji i pozwoliły uczniom odpocząć od codziennych, szkolnych obowiązków. Po długiej przewie i nauce w trybie online, kilkugodzinny, wspólny wyjazd za miasto wywołał szczerą radość dzieci i wychowawczyń.

      Renata Reterska

     • Szkoła młodych patriotów XXI edycja

     • W roku szkolnym 2020/2021 nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół Szkoła młodych

      patriotów organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

      Jego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich. Szkoły biorące

      udział w tym projekcie przyjmują na siebie zadania, które będą oceniane przez jury konkursu. Warunkiem

      otrzymania dyplomu Szkoły młodych patriotów jest realizacja i udokumentowanie tych zadań do 17 marca

      2021roku.

        Oto zadania przewidziane w regulaminie konkursu:

      1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. Patriotyzm na co dzień. CO dla mnie oznacza bycie patriotą.

      2. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości
      nt. postaw patriotycznych i roli patriotyzmu lokalnego.

      3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. Historia Polski a patriotyzm.

      4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

      5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

      6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

      7. Motyw Małe ojczyzny w literaturze- przygotowanie prac pisemnych.

      Zachęcamy wszystkich rodziców, dzieci i młodzież naszej Szkoły  do czynnego udziału w wyżej wymienionych działaniach.

      Sylwia Baranowska

      koordynator projektu

     • OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Nauczycielem wybranym przez wszystkich uczniów szkoły, wskazanym jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie jest Pani Ewa Gębska ucząca wychowania fizycznego w naszej szkole. Pani Ewa cieszy się wielką sympatią uczniów i od kilku lat jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Również w tym roku szkolnym  pełnić będzie tę zaszczytną funkcję.

                                                                                                        Gratulujemy, życzymy wielu ciekawych pomysłów.

                                                                                                                 Dyrekcja , koleżanki i koledzy, uczniowie

       

     • Zebrania z Rodzicami

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku na zebrania z wychowawcami w dniach 14, 15 września 2020r.

      Harmonogram zebrań podajemy w załącznikach.

      Rodziców prosimy o wejście na teren szkoły w maseczkach/ przyłbicach i po zdezynfekowaniu rąk. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy wejściach.

      Na zebrania zapraszamy tylko jednego z Rodziców.

      Zebrania_w_klasach_1-3

      Zebrania_w_klasach_4-8

     • WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Drodzy uczniowie,

         W tym roku szkolnym to do Was będzie należał wybór opiekuna samorządu uczniowskiego. Opiekuna możecie wybierać spośród wszystkich nauczycieli  uczących w naszej szkole. Nazwisko kandydata, na którego zdecydowaliście się zagłosować, napiszcie na kartce i przekażcie swojemu wychowawcy do piątku 11.09. Nazwisko wybranego przez Was  opiekuna poznacie 15 września. Od wielu lat tę funkcję z ogromnym zaangażowaniem pełni Pani Ewa Gębska.                                             

                                                                                                                                             Beata Szczypkowska

                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły