• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     •  

      1 września 2022 roku zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku.

      Marki ul. Pomnikowa 21- duża sala gimnastyczna

      klasy 7- 8, oddział przygotowawczy  7-8       godzina 9.00  

      klasy 4- 6, oddziały przygotowawcze 1-3      godzina 10.00 

      klasy 1- 3                                                       godzina 11.00

      Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami klas  w salach lekcyjnych. Informacja dotycząca wychowawców klas i przydziału sal zostanie przekazana w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.   

     • Lato w Markach

     • Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i miło spędzonego czasu. W naszej szkole jak co roku odbyła się akcja Lato w Markach. W ciągu dwóch tygodni lipca spędziło z nami czas ponad 300 dzieci z klas 1-6. W pierwszym tygodniu było 14 grup, w drugim tygodniu 9 grup. Dzieci codziennie  miały zapewnione różne atrakcje. Był spacer w koronach drzew, zajęcia na basenie, kino, wata cukrowa i popcorn a nawet warsztaty cyrkowe. 
      Krótka recenzja i link do zdjęć z obu tygodni znajduje się w załączniku. Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas.

      lato_w_Markach_2022.pdf

      Joanna Michalska

      koordynatorka akcji

     • Dnia 24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/2022

     • Ten rok zaczął się jak każdy inny. Nikt nie przypuszczał, że będzie to kolejny trudny rok pracy i nauki. Wszyscy z ochotą przystąpiliśmy do rzetelnej pracy. Powitaliśmy dzieci z klas pierwszych, które złożyły ślubowanie i po pasowaniu zostały uczniami naszej szkoły. Wyznaczyliśmy cele do realizacji przez 10 szkolnych miesięcy. Dnia 2 września 2021 r. o godzinie 8.00 zadzwonił pierwszy dzwonek, który przez wiele miesięcy miał wyznaczać godziny pracy, wołać uczniów i nauczycieli na lekcje, na obiady, oznajmiać przerwy i ogłaszać koniec dnia nauki, jednak część roku przebiegała ponownie w formie zdalnego nauczania. Tegoroczne wyniki nauczania cieszą szczególnie, bo wszyscy wiemy, ile trudu i czasu włożyliśmy w ich osiągnięcie. Wykonaliśmy ogromną pracę, a  wakacje rozpoczniemy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Rok szkolny 2021/2022 kończymy bardzo wysoką średnią ocen. W klasach 1-3 wielu uczniów wyróżniało  się w nauce i zachowaniu. Klasy 4-8 wypracowały średnią 4,32, i frekwencję 85,25%. Do stypendium naukowego zostało wytypowanych 114 uczniów ze średnią powyżej 5.0, a do stypendium sportowego 22 uczniów. W kończącym się roku szkolnym możemy poszczycić się również innymi osiągnięciami. Jak co roku z dużym powodzeniem realizowaliśmy akcje, kampanie i programy. Wszystkie z nich poszerzały wiedzę, rozwijały zainteresowania uczniowskie w różnych zakresach tematycznych począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, programowania, ekologii i ochrony środowiska po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści dotyczących bezpieczeństwa. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu szkoleniach, dyskusjach i warsztatach oraz reprezentowali szkołę w licznych konkursach odnosząc sukcesy. Świetlice działały bardzo prężnie realizując projekty i przedsięwzięcia. Kontynuując działania z lat poprzednich, pracowaliśmy w wolontariacie uczestnicząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebującym. Dziękuję Organowi prowadzącemu, Panu Burmistrzowi Jackowi Orychowi za pomoc i wsparcie w prowadzeniu placówki. Dziękuję Nauczycielom za wiele godzin poświęconych nauczaniu, za poszukiwanie najlepszych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych, za godziny szkoleń i dyskusji. Dziękuję Paniom, które niosły pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom i starały się pomóc przy rozwiązywaniu wielu trudnych problemów. Serdecznie dziękuję Rodzicom za trud i wysiłek włożony w nauczanie dzieci, za pomoc przy odrabianiu lekcji i przyswajaniu nowego materiału, za ciepłe słowa, jakie kierowaliście do mnie i kadry pedagogicznej. Serdeczne podziękowania przekazuję Radzie Rodziców za wspieranie działań szkoły. Dziękuję serdecznie Pracownikom szkoły za całoroczną pracę i zaangażowanie. Kończąc chciałabym pożegnać odchodzących od nas ósmoklasistów, którzy dziś po raz ostatni odbierają świadectwa. Życzymy Wam, Drodzy Absolwenci, abyście z wiarą w siebie szli przez życie. W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą Wam odnosić sukcesy. Mamy nadzieję, że udało nam się je tylko wzmocnić. Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku. Rok szkolny 2021/2022 uważam za zakończony.   

                                                                                                                     Beata Szczypkowska

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

     • Apel podsumowujący rok szkolny 2021/2022

     • W dniu 22 czerwca odbył się ostatni w tym roku szkolnym apel porządkowy. Jest to zawsze okazja do przekazania ważnych informacji, dokonania podsumowań osiągnięć i gratulacji dla uczniów, którzy wykazali się szczególną aktywnością i sukcesami. W czasie apelu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, Szkolnym Turnieju Szachowym, konkursach Czas na Smoothie i Książkowy Challenge. Uczniowie odebrali upominki i pamiątkowe dyplomy przy gromkich oklaskach kolegów i koleżanek. Pani Dyrektor skierowała do uczniów słowa na temat bezpiecznego spędzania czasu w czasie wypoczynku letniego i życzyła wszystkim radosnych, pogodnych wakacji.

     • Młodzieżowa sesja Rady Miasta Marki

     • Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w Młodzieżowej Sesji Rady Miasta Marki zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 7 czerwca. Michał Cichosz i Maks Sobiecki  przygotowali prezentację na temat: „Wszyscy tworzymy wspólnotę” Jak integrować się z nowymi mieszkańcami naszego miasta? Była to ciekawa lekcja wiedzy o społeczeństwie na żywo. Uczniowie mieli możliwość wybrać spośród przedstawicieli wszystkich szkół mareckich przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Wcześniej powołano też Komisję Skrutacyjną, której zadaniem było liczenie głosów. Po przedstawieniu pomysłów na budowanie Wspólnoty, nastąpiła gorąca dyskusja. Wszyscy razem stwierdzili, że we Wspólnocie najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka, a także tolerancja. Zaangażowanie uczniów było duże, a ich uwagi bardzo cenne. Wszyscy uczestnicy Rady otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Marki dyplomy gratulacyjne oraz drobne upominki.

      Spotkanie było bardzo interesujące i wiele wniosło do świadomości uczniów.

      Ewelina Stryjecka-Doliwa

    • Zabawy ruchowe z Veroniką Sherborne
     • Zabawy ruchowe z Veroniką Sherborne

     • W roku szkolnym 2021/2022 klasa 5B wzięła udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Zabawy ruchowe z Veroniką Sherborne”. Zajęcia odbywały się cyklicznie trzy, cztery razy w miesiącu, w dużej sali gimnastycznej podczas przerw śródlekcyjnych. Spotkania popularyzowały aktywny sposób spędzania wolnego czasu, zaspokajały u dzieci naturalną potrzebę ruchu, a poprzez zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, która ma swój wymiar ogólnorozwojowy wspomagały rozwój dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Umożliwiały poznanie siebie: swojego ciała i własnych możliwości. Ponadto działania służyły tworzeniu pozytywnego kontaktu, pogłębieniu więzi w aktywności ruchowej.

      Agnieszka Łapka

     • XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Majówka z wierszem"

     • Ostatniego dnia maja w naszej Szkole miało miejsce bardzo miłe wydarzenie: finał XV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Majówka z wierszem” współorganizowany z Biblioteką Publiczną Miasta Marki. Cieszymy się, że konkurs powrócił do kalendarza roku szkolnego po pandemicznej przerwie. Emocje były tym większe, że impreza zyskała honorowy patronat Burmistrza Miasta Marki. Tegoroczne hasło brzmiało „Przyjaciele na dobre i na złe” i zadaniem uczestników było wyrecytowanie wiersza z nim zgodnego. Wszyscy uczniowie spisali się na medal! W nagrodę wzięli udział w atrakcji w postaci zabawy z animatorami z Wyspy Animacji, a w tym samym czasie obradowało jury w składzie:

      • p. Agnieszka Rżewska-Pasek – p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki – przewodnicząca jury,
      • p. Beata Szczypkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach,
      • p. Katarzyna Chilińska-Smoleń – nauczyciel bibliotekarz Liceum Ogólnokształcącego w Markach,
      • p. Anna Chojecka – Radna Miasta Marki.

      Zadanie stojące przed jury było równie trudne, co zadanie uczestników. Po długiej naradzie postanowiono przyznać po dwa miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz sześć wyróżnień.

      I miejsce:           Helena Hejger, SP nr 3

                                 Maria Przekop, SP nr 1

      II miejsce:          Solomija Tkachuk, SP nr 5

                                 Marcel Kwiatkowski, SP nr 4

      III miejsce:         Zofia Łopat, SP nr 2

                                 Anna Olkowska, SP nr 4

      wyróżnienia:      Bartosz Zaręba, SP nr 1

                                  Zuzanna Szabrańska, SP nr 2

                                  Filip Gosk, SP nr 3

                                  Kinga Ptak, SP nr 4

                                  Adam Jurkiewicz, SP nr 5

                                  Laura Bronowicz, SP nr 5

      Wręczenie dyplomów i nagród było samą przyjemnością. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu i gratulujemy nagrodzonym!

      Małgorzata Małkiewicz

       

     • Zapisy do świetlicy szkolnej 2022/2023

     • INFORMACJA O ZAPISACH UCZNIÓW DO ŚWIETLICY

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POMNIK ZWYCIĘSTWA 1920 ROKU

      W MARKACH W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

      W terminie od 20 maja do 15 czerwca 2022 roku przyjmowane będą
      WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ WRAZ Z UPOWAŻNIENIAMI DO ODBIORU,

      w których na początku należy wpisać dane rodziców lub prawnych opiekunów, a w dalszej kolejności inne osoby upoważnione do odbioru.
      Listy dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej ogłoszone będą 23 czerwca 2022 roku.

      Poniżej wzory dokumentów

      karta_swietlicowa_SP3.pdf

      zgoda_na_odbior_dziecka(1).pdf

     • Święto Szkoły - pokaz talentów

     • Jak co roku 10 maja spotkaliśmy się na uroczystości zorganizowanej z okazji Święta Szkoły. Celem tegorocznych występów było przekazanie uczniom krótkiej historii szkoły, zwłaszcza dotyczącej jej powstania i nadania nazwy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach.

      Uczniowie próbowali dociec, jakie wartości powinna reprezentować współczesna szkoła. Pojawiły się takie hasła jak: wolność, niepodległość, język ojczysty, dobroć, tolerancja, pomoc, dbałość o naszą planetę, możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

      Na dzisiejszej uroczystości uczniowie zaprezentowali właśnie swoje umiejętności i talenty. Zaproszeni goście mogli podziwiać popisy sportowe uczniów takie, jak: judo, akrobatyka, siatkówka. Liczną grupę stanowili także uczniowie o talentach artystycznych: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, plastycznych. Uczeń klasy piątej pokazał swoje rękodzieła wykonane szydełkiem. Najmłodsi wystąpili w roli eko-modeli i eko-modelek, reprezentując stroje z materiałów podlegających recyklingowi. Uczniowie spisali się na medal! Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju pasji i talentów.

      Dorota Mondrzycka

     • Zapraszamy do klasy dwujęzycznej w r.szk.2022/23

     • Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach zaprasza uczniów klas szóstych do rekrutacji do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2022/2023.

      Czym jest klasa dwujęzyczna?

      W klasie dwujęzycznej uczniowie mają rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo. Jednocześnie uczniowie realizują elementy wybranych przedmiotów nie tylko po polsku, ale też po angielsku. W naszej szkole będzie to geografia i matematyka.

      Nauka przedmiotów niejęzykowych w języku obcym wymaga od ucznia efektywnego przyswajania wiedzy, wytrwałości w dążeniu do podnoszenia kompetencji językowych, uczy samodzielności i odpowiedzialności. Wszystkie te umiejętności są obecnie niezbędne w większości współczesnych zawodów.

      Nauka w klasie dwujęzycznej będzie też doskonałym wprowadzeniem do nauki w licealnych klasach dwujęzycznych, na zakończenie których uczniowie są przygotowani do zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego. Matura ta zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia za granicą.

      Znajomość języka angielskiego uzyskana metodą edukacji dwujęzycznej pozwoli naszym uczniom nie tylko na biegłe porozumiewanie się w tym języku, ale przede wszystkim umożliwi wykorzystywanie go jako narzędzia do swobodnego komunikowania się, do szerszego spojrzenia na świat, odkrywania i rozumienia innego sposobu myślenia i tolerancji wobec innych kultur oraz korzystania z oryginalnych źródeł wiedzy.

      Klasa dwujęzyczna to nie tylko nauka. To wiele różnorodnych aktywności takich jak udział w projektach międzynarodowych, organizowanie ciekawych lekcji kulturowych, uczestnictwo w obozach językowych, różnorodnych konkursach, wycieczkach i warsztatach.

      Nauka w klasie dwujęzycznej może być wspaniałą przygodą i ciekawym doświadczeniem!

      Absolwent klasy dwujęzycznej w naszej szkole:

      • będzie swobodnie komunikował się w języku angielskim podczas wyjazdów zagranicznych,
      • nabierze pewności we własne możliwości podczas pracy nad różnymi projektami,
      • przygotuje się do międzynarodowych egzaminów językowych
      • zwiększy szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły np. z programem matury międzynarodowej, a następnie kontynuowanie nauki na wyższej uczelni
      • w przyszłości będzie mógł korzystać z literatury fachowej i z oryginalnych źródeł wiedzy,
      • poszerzy swoje zainteresowania i pasje,
      • rozwinie postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
        

      Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim i odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu, wyobraźnia i selekcja informacji.

      Zachęcamy wszystkich pasjonatów języka angielskiego oraz inne osoby, które chcą poznawać świat i rozwijać swoją kreatywność.

      Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do klasy dwujęzycznej umieszczonym na stronie szkoły https://sp3marki.edupage.org/a/klasa-dwujezyczna

     • Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Czas na smoothie"

     • Laureatami konkursu "Czas na smoothie" zostali:

      KLASY I-III

      I miejsce: Tomasz Zawadzki 1a

      II miejsce: Ignacy Miller 2c

      III miejsce: Szymon Ogiński 3c

      WYRÓŻNIENIA

      Piotr Gawrychowski 1a

      Mikołaj Gawrychowski 3a

      Natalia Ogonowska 1c

       

      KLASY IV-VIII

      I miejsce: Joanna Zawadzka 7d

      II miejsce: Daniel Rysztak 5a

      Kuba Rysztak 5a

      III miejsce: Justyna Pietrzak 6b

      WYRÓŻNIENIA

      Aleksander Skibiński 5a

      Patryk Stępień 5d

      Karol Wójcik 5d

      Wiktor Wójcik 5d

      Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Zwycięzcy otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy punkty w programie profilaktyczno-wychowawczym Szkoły.

       

      Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

     • Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Albion

     • W środę, 27 kwietnia odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie Albion. Wyróżnieni uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Starostwa Powiatowego w Wołominie i tam otrzymali zasłużone dyplomy i upominki z rąk wicestarosty, Piotra Borczyńskiego. Nasza uczennica Emilia Konopka z kl. 8a pokonała 850 uczestników startujących z całego województwa mazowieckiego i zdobyła wysokie 11 miejsce. Emilko, serdeczne gratulacje!

      Joanna Michalska

     • Talenty mamy i je objawiamy...

     • Uczniowie klasy II b niejednokrotnie wykazywali się ciekawością poznawczą świata, ujawniali drzemiące talenty. W działaniu przekonywali się, co ich tak naprawdę cieszy, fascynuje, co chcieliby zgłębić. Ostatnią aktywnością było kreowanie swojego wynalazku.

      Przygotowując się do działania dzieci wyszły od analizy dokonań I. Łukasiewicza - polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej (ur. 1822-  zm. 1882 r. ).  Badały  budowę lampy naftowej, by skupić się na roli określonych elementów jego wynalazku. Wykonały doświadczenie dotyczące roli tlenu w spalaniu, regulowaniu natężenia płomienia.  Kolejnym krokiem były rozmowy o  swoich potrzebach udoskonalenia rzeczywistości. Potrzeba matką wynalazku, zatem pojawiły się pomysły, które uczniowie uzewnętrznili w skrupulatnie naszkicowanych i opisanych   projektach.  W końcu nadszedł moment budowania modelu swojego wynalazku.

      I tak jednego dnia nasza sala stała się fabryką wynalazków, niczym na wzór laboratorium  Thomasa Alvy Edisona w Menlo Park (amerykańskiego przedsiębiorcy, wynalazcy  ur. 1847r. - zm. 1931r.).  Oto twórcy z klasy 2b i ich dzieła:

      Staś B.- Automatyczny budzik (z udziałem przyjaciela, psa); Zuzia i Agata- Plecako-helikopter  transportujący do szkoły, odciążający plecy; Karina- Chustepodaktor- podajnik chusteczek; Kalina- przyciągacz metalowych przedmiotów; Julia- Metbus, chwytacz metalowych rzeczy; Mateusz- Mały samolot 8264 przenoszący np. talerze po obiedzie, plecak do szkoły; Kevin- Pomagaczorobot; Krzyś- Odrabiacz lekcji; Oliwier S.- Robo-człowiek pomagający w odrabianiu lekcji; Damian- Autoodkurzacz;  Staś J.- Robot sprzątacz; Antosia- obot sprzątający Sprzątalski; Magda- Świecący młyn; Asia- robot Pomagier ortograficzny; Ada- mandolina; Ola- przenośna frajda Piłkarzyki; Oliwier W.- komputer pomagacz w lekcjach; Jan S.- projekt portalu do teleportacji, pozwalającej zaoszczędzić czas; Ryszard- wielofunkcyjny Fazłocz, czyli zegarek ze sztuczną inteligencją.

      Być może któryś z projektów uczniów klasy 2 b zostanie udoskonalony i opatentowany. Tego im życzę. Zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć dokumentujących pracę.

      Wychowawczyni
      Kornella Sysiak

     • Opowieści o tym, co w życiu ważne

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to dobra okazja, żeby zwrócić uwagę uczniów na bogactwo wartościowej literatury dziecięcej. 27 kwietnia spotkaliśmy się z autorem książki „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, panem Markiem Michalakiem, cenionym pedagogiem, byłym Rzecznikiem Praw Dziecka i przewodniczącym Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pan Marek Michalak poprowadził spotkanie w formie konwersacji. Opowiadał o swojej pracy, o sławnych ludziach, którym przyznano Order Uśmiechu oraz o wartościach, które uznajemy za ważne. Przede wszystkim jednak Autora interesowało, co nasi uczniowie mają do powiedzenia i na jakie tematy oni by chcieli rozmawiać, a były one przeróżne. Pytaniom nie było końca, a ponadto po spotkaniu Autor chętnie rozdawał autografy w książkach oraz pozował do zdjęć. Zainspirowani uczniowie zadeklarowali chęć przeczytania „Opowieści o tym, co w życiu ważne” i refleksji nad wartościami, którymi powinniśmy się w życiu kierować.

      Małgorzata Małkiewicz