• Profesjonalne kadry procesu wspomagania

     • W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła uczestniczy w Projekcie „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

      W ramach niniejszego projektu realizowane będzie wsparcie, którego celem jest aktualizacja/podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji. W ramach Projektu, jego Uczestnicy obejmują naszą placówkę wspomaganiem. Wsparcie prowadzone będzie w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów: cyfrowych (TIK), matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

      Dzięki realizacji Projektu jego Uczestnicy zaktualizują/poszerzą wiedzę oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji. Szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

      Donata Koc- Radziszewska

    • LEKCJA PATRIOTYZMU
     • LEKCJA PATRIOTYZMU

     • 25 października 2019 roku uczniowie klasy 8c wraz z wychowawcą byli na cmentarzu parafialnym w Markach. Uporządkowali Pomnik Żołnierzy Poległych w 1920 roku oraz jego otoczenie, zgrabili liście, zamietli kostkę. W imieniu całej społeczności naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili          biało – czerwone znicze. Minutą ciszy oddali hołd  bohaterom. Uczniowie wysłuchali też  historii tego miejsca, którą opowiedziała im nauczycielka historii.

      Następnie udali się do bratniej mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku. To miejsce zrobiło na nich ogromne wrażenie. Uczniowie odczytali nazwiska poległych, byli zaskoczeni młodym wiekiem bohaterów. Jesienna aura, złote liście pokrywające nagrobek i nieliczne palące się znicze skłoniły ich do refleksji i zadumy nad sensem ludzkiego życia oraz bohaterską postawą poległych, która zapewniła im naszą pamięć i wdzięczność.

      Uczniowie uporządkowali otoczenie mogiły, zapalili znicze. Niezwykły spokój i jesienny urok złotego dywanu liści spoczywającego na grobie nastroił  młodzież  do krótkiej modlitwy w intencji poległych. Dołączyli do nich ludzie, którzy porządkowali okoliczne groby.  Było to bardzo wzruszające doświadczenie, z pewnością na długo pozostanie w sercach uczniów i  wychowawczyni.

      Tego samego dnia uczniowie klasy VIIa pod opieka nauczycielki historii pani Sylwii Baranowskiej  odwiedzili pamiątkowy głaz poświęcony nauczycielom naszej szkoły z okresu II wojny światowej. Jest to miejsce znajdujące się  przy wejściu  do szkoły koło, którego przechodzą codziennie, jednak nie zawsze poświęcają mu uwagę. Uczniowie uprzątnęli liście i zapalili znicze. W chwili zadumy wspomnieli ludzi którzy związani byli z naszą szkołą, a okres II wojny okazał się dla nich niezwykle trudny.

      fotogaleria              Nauczycielka historii

      Hanna Polkowska

     • POLA NADZIEI

     •   W październiku po raz kolejny odbyło się sadzenie cebulek żonkili w ramach akcji hospicyjnej Pola Nadziei  prowadzonej przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, potrzebujących pomocy i oczekujących naszego wsparcia w trudnym okresie choroby.

       Dnia 17 października, w tegorocznej, mareckiej akcji sadzenia cebulek żonkili wziął udział burmistrz Miasta Marki - Jacek Orych, Przewodniczący Rady Miasta Paweł Pniewski, ksiądz Paweł Śmierzchalski z Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie oraz uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez klasę VI d. Ksiądz Paweł Śmierzchalski przybliżył uczniom sens i cel akcji oraz wskazał wartość postaw altruistycznych, otwartych na drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego. Wiosną na Skwerze Żołnierzy Wyklętych, znajdującym się przy Urzędzie Miasta Marki, będzie można podziwiać piękne żonkile, sadzone przez uczniów naszej szkoły, symbolizujące triumf poświęcenia nad egoizmem i miłości nad śmiercią.

       

                                                                                                                                                          Dorota Mondrzycka

    • Wycieczka „Szlakiem II wojny światowej”
     • Wycieczka „Szlakiem II wojny światowej”

     • W dniach 10 – 11 października 2019 roku uczniowie z  klas VIIIa, VIIIc i  VIII d (4 osoby) uczestniczyli w wycieczce historycznej. Byliśmy na Westerplatte, wysłuchaliśmy  tam opowieści przewodnika o wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej postawie obrońców tego skrawka polskiej ziemi. Widzieliśmy stanowisko archeologiczne, kilka dni wcześniej archeolodzy odkryli na symbolicznym cmentarzyku szczątki polskich żołnierzy. Obserwowaliśmy prace archeologów. Następnie oddaliśmy hołd obrońcom Westerplatte, zapaliliśmy znicze.

       W Gdańsku szliśmy drogą, którą pokonywali królowie polscy, weszliśmy do Bazyliki Mariackiej, wrzuciliśmy grosiki do Fontanny Neptuna. Byliśmy pod Dworem Artusa, przemierzyliśmy krokami Długi Targ. Wędrując w kierunku Muzeum II wojny światowej podziwialiśmy także Żuraw Gdański.

      Zwiedzanie Muzeum II wojny było dla nas niezwykle emocjonujące. Niemal wszystkie ekspozycje bardzo nas interesowały, szczególnie żywe reakcje wywoływały sale ukazujące życie codzienne Polaków w czasie okupacji niemieckiej, oraz ekspozycje broni.

      Następnego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, udaliśmy się do Parku Adwenture w Gdyni, gdzie uczestniczyliśmy w grze terenowej. Mieliśmy okazję doświadczyć na własnej skórze jak trudne było  życie oddziałów partyzanckich. Dowiedzieliśmy się też, że w grupie jest siła, zrozumieliśmy że współpraca się opłaca i przynosi korzyści wszystkim.

      Ostatnim punktem naszej wycieczki był Stutthof. Niemiecki obóz koncentracyjny zwiedzaliśmy pod opieką przewodników. Bardzo obrazowo opowiadali nam o życiu więźniów, okrutnych zachowaniach nazistów. Komora gazowa i krematorium poruszyły nas do głębi. W niejednym oku zakręciły się łzy. Opuszczając teren Muzeum mieliśmy w głowach tylko jedno: NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

      Program wycieczki dostarczył nam wiele przeżyć i refleksji.

      Nauczyciel historii

      fotogaleria            Hanna Polkowska

     • Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego

     • Od 15 pażdziernika na szkolnym boisku ulokowało się Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego. Koordynator pan Paweł Paczek zaprasza od godziny 10.00 dzieci wraz z rodzicami, aby udoskonalać swoje umiejętności jazdy na rowerze i w praktyce powtórzyć zasady ruchu drogowego.  Klasy 1-4 w ramach zajęć wychowania fizycznego także uczestniczą w zajęciach bezpiecznej jazdy na rowerze.

      Korzystanie z miasteczka jest dla mieszkańców miasta bezpłatne. Serdecznie zapraszamy

    • Ślubowanie uczniów klas I
     • Ślubowanie uczniów klas I

     • Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość - ślubowanie pierwszoklasistów.

      Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się w naszej szkole dnia 15 października. Gości przywitała pani dyrektor Beata Szczypkowska. Oprócz niezwykle podekscytowanych rodziców małych bohaterów  uroczystość zaszczycili: pan Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki, pani Agnieszka Lużyńska – Radna Miasta Marki oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Rostek.

      Zanim jednak uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali recytacje i piosenki, których zdążyli nauczyć się przez krótki czas pobytu w szkole.

      W końcu nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości - ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały treść ślubowania.

      Burmistrz Miasta Marki przekazał gratulacje wszystkim uczniom, którzy stali się pełnoprawnymi członkami szkoły. Życzył im jak najlepszych ocen, wzorowego zachowania. Wyraził również nadzieję, aby szkoła była dla nich nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także "drugim domem", w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe przyjaźnie. Uczniowie zostali również  obdarowani liczydłami podarowanymi przez Radę Rodziców.

      Pełna emocji i wzruszeń uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

      galeria zdjęć            Wychowawcy klas I

     • Medal ProMasovia

     • Dnia 11 października 2019 r. na uroczystości miejskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej nastąpiło nadanie przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika medalu ProMasovia dla Pani Hanny Polkowskiej – nauczycielki z naszej szkoły za szczególne zasługi położone  dla rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz dokonania przynoszące  wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

       

      Uzasadnienie :


      Pani Hanna Polkowska jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach od 1997 roku. Od wielu lat z pasją przekazuje naszym uczniom wiedzę o historii Polski, uczy ich patriotyzmu. Z zaangażowaniem  inspiruje dzieci do poznawania dziejów naszej Małej Ojczyzny Marek i Mazowsza.

       Od kilkunastu lat współpracuje z Muzeum Niepodległości w Warszawie i Klubem Nauczycieli Historii przy Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku. Przygotowuje uczniów do licznych konkursów historycznych i patriotycznych. Jej podopieczni bardzo  często są laureatami tych konkursów (np. Niepodległa 1920, Mazowsze- Moja Mała Ojczyzna, „Dał Polsce granice, wolność, moc i szacunek”, Żołnierze Wyklęci)

      Współpracowała ze Społecznym Komitetem Odbudowy Pomnika Poległych w 1920 r. na cmentarzu w Markach, prowadząc kwestę. Od momentu odsłonięcia tego miejsca pamięci narodowej nasza szkoła pełni honorowy patronat nad Pomnikiem. Każdego roku Pani Polkowska wspólnie z uczniami odwiedza cmentarz w Markach, na którym znajduje się Pomnik, składane tam są kwiaty i palone znicze.  W ubiegłym roku zorganizowała akcję

      ,, 100 zniczy za 100 lat Niepodległości”. Zebrane znicze zostały zapalone pod Pomnikiem przez uczestników rajdu rowerowego.

       W latach 2018 i 2019 była koordynatorem konkursu Szkoła Niepodległej zorganizowanego przez ZHP pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadziła wiele akcji, uroczystości i konkursów adresowanych do uczniów, ich rodzin, a nawet okolicznych mieszkańców. Jedną z takich akcji była „Biało - czerwona w każdym oknie”. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wszystkie okna w szkole zostały udekorowane przez uczniów ogromnymi flagami, które widoczne były z daleka. Ponadto uczniowie zostali zachęceni do udekorowania flagami swoich domów. Dzieci przesłały wiele zdjęć ukazujących odświętnie udekorowane okna i posesje prywatne.                                                                                 

      Dzięki działaniom podejmowanym przez Panią Hannę Polkowską Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY NIEPODLEGLEJ i została zaliczona do 10 najlepszych szkół z całej Polski, w tym konkursie. Certyfikat i nagroda wręczane były w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej za zdobycie trzeciego miejsca. Szkoła otrzymała również list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy.

        Wielokrotnie organizowała wycieczki szkolne do Ossowa, Radzymina i Sulejówka, podczas których uczniowie poznawali miejsca związane z Bitwą Warszawską i Patronem Szkoły Józefem Piłsudskim. Wyjazdy te rozbudzały w dzieciach szacunek dla  dokonań wcześniejszych pokoleń Polaków, inspirowały do poznawania Małej Ojczyzny Mazowsza.

      Pani Hanna Polkowska organizuje spotkania dla uczniów z kombatantami walk o niepodległość i osobami pasjonującymi się historią naszego regionu.

          Praca Pani Hanny Polkowskiej jako nauczyciela i podejmowana działalność społeczna na   rzecz młodzieży i środowiska lokalnego sprzyja wychowaniu do wartości przez kształtowanie   postaw obywatelskich i patriotycznych.

                                                                                                                                           Beata Szczypkowska

                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły 

                

     • Pierwszy apel w roku szkolnym 1019/2020

     • Hasło w nowym roku szkolnym „W hołdzie wdzięczności bohaterom 1920 roku”

       

      13 września 2019 roku odbyły się apele porządkowe dla klas 1-3 i 4-8, na których uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. Pani pedagog Jolanta Augustyniak przypomniała uczniom zasady Kodeksu Postępowania Ucznia, regulaminy szkolne: stołówki, regulamin korzystania z szatni szkolnej, korzystania z szafek szkolnych i używania kluczyków, regulamin uczęszczania do świetlicy,  korzystania z biblioteki i inne.

      Pani Katarzyna Karczmarczyk, koordynator programu wychowawczo-profilaktycznego omówiła zasady przydzielania punktów z zachowania w Szkolnym Punktowym Systemie Oceniania Zachowania, który obowiązuje od nowego roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie zostali również zapoznani z harmonogramem konkursów opracowanym na nowy rok szkolny.

      Na zakończenie głos zabrała pani vice-dyrektor Małgorzata Sosnowska, która przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpiecznego spędzania czasu w szkole oraz właściwego zachowania się podczas wycieczek szkolnych, apeli, imprez i wszelkich uroczystości.  

      Życzyła również wszystkim uczniom, by rozwijali swoje umiejętności  i zainteresowania w atmosferze szczęścia, uśmiechu i zadowolenia.

      Oto najważniejsze działania konkursowe w nowym roku szkolnym:

      1. Wybory przewodniczących w kl. 1-8 – do 25 IX 2019
      2. Wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego klas  4-8 – do 30 IX 2019
      3. Akcja „Sprzątanie świata” 20 IX 2019
      4. DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA w kl. 4, 5 i 6 – 4 X 2019
      5. Kontynuacja szkolnego konkursu wychowawczego ” CZYSTA SALA LEKCYJNA ”- 3 edycje JESIENNA, ZIMOWO-ŚWIĄTECZNA, WIOSENNO-WIELKANOCNA
      6. SZKOLNY KONKURS „ MISTRZ MNOŻENIA I DZIELENIA” DLA KLAS 3 – X 2019
      7. Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego – X-XI 2019
      8. SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS 2- „WZOROWO DODAJĘ I ODEJMUJĘ DO 100” – XII 2019
      9. SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 3- „MISTRZ ORTOGRAFII” – XII 2019
      10. Szkolna akcja charytatywna „ Szkolna świąteczna paczka” – XII 2019
      11. Kiermasz „Ozdoby świąteczne” – XII 2019 i IV 2020
      12. Akcja „Góra Grosza” – I 2020
      13. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – I 2020
      14. SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY DLA KLAS 2 i 3- „MISTRZ KALIGRAFII” – I 2020
      15. ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI- konkurs matematyczny dla klas 7 i 8 – 14 III 2020
      16. Szkolny konkurs polonistyczny dla klas 3- „Poprawna polszczyzna” – III 2020
      17. Szkolny konkurs matematyczny dla klas 3- „LOGIK” – III 2020
      18. Apel z okazji powitania wiosny-  zawody sportowe dla klas 1-3 i 4-8 „DZIEŃ SPORTU”- 20 III 2020
      19. ALBION- konkurs języka angielskiego – III/IV 2020
      20. Szkolny konkurs języka hiszpańskiego – III/IV 2020
      21. Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia” dla kl.2 – IV 2020
      22. SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA KLAS 3 – IV 2020
      23. SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY- „CUD NAD WISŁĄ- OBRAZ JERZEGO KOSSAKA JAKO WIERNA KOPIA” dla klas 3-8 – IV 2020
      24. SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS 1- „ LUBIĘ MATEMATYKĘ” – V 2020
      25. „We can sing”- konkurs języka angielskiego – V 2020
      26. Szkolny konkurs pięknego czytania dla kl. 1 – VI 2020
      27. UDZIAŁ W PROJEKCIE- WYSYŁANIE KARTEK DO ŻYJĄCYCH KOMBATANTÓW – cały rok szkolny

                                                                                                               Zespół wychowawczo-profilaktyczny

    • Lekcja matematyki
     • Lekcja matematyki

     • Lekcje matematyki nie muszą być nudne! A wystarczy zwykły metr krawiecki i kilka klamerek.... Na lekcji w klasie 5a wykonywaliśmy działania pisemne, wykorzystywaliśmy także system pozycyjny. Zabawa przednia, tylko dzwonek kazał nam przestać.... Najlepsze słowa uczniów po takiej lekcji - ale fajnie było, bo nie było dziś matmy!

      fotogaleria                            Paulina Wilgosiewicz

    • Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     • W tym roku, jak i w poprzednich latach, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w piątek 20 września 2019 roku.

      Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków sprzątania po sobie oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

      W dniu akcji nauczyciele wraz z uczniami klas starszych udali się na teren wokół szkoły w celu pozbierania porozrzucanych śmieci. Porządkowane były ulice: Pomnikowa, Grunwaldzka, Chocimska, Pieniążka, Napoleona, Kasztanowa, Walewska, Zakole i Norwida.

      Uczniowie z klas młodszych robili porządki w swoich salach lekcyjnych.

      Wydział Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta zaopatrzył naszych uczniów w worki na śmieci, jednorazowe rękawiczki oraz podstawił kontener na składowanie odpadów.

      Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy i potrafimy wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska.

      Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do włączenia się do akcji w przyszłym roku szkolnym.

       

       

                                                     Organizatorzy:     Jolanta Ślepowrońska

                                                                                  Paulina Palesa

     • Świetlica wita w nowym roku szkolnym

     • W czasie wakacji rodzice uczniów z klasy 3d, poświęcając swój wolny czas, wyremontowali  świetlicę. Wymieniono grzejniki, pomalowano ściany, przyklejono kolorowe naklejki, zakupiono nowe sprzęty, gry i zabawki. W sali świetlicowej jest teraz ładnie i funkcjonalnie, a uczniowie mogą bawić się i uczyć w pięknym otoczeniu. Prace zostały sfinansowane ze środków Rady Rodziców w kwocie 12 tysięcy złotych i budżetu szkoły.
      Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy dokonali metamorfozy świetlicy.  Po raz kolejny rodzice naszych uczniów udowodnili, że razem możemy więcej.

      Zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym, do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły i zakładki ŚWIETLICA.

      galeria zdjęć     Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie

     • Witamy w roku szkolnym 2019/2020

     • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020. Za uczniami dwa miesiące beztroskich wakacji: odpoczynku, ruchu, zabawy, wyjazdów w ciekawe miejsca, zwiedzania i gromadzenia pamiątek. Przed Wami, drodzy uczniowie, dziesięć miesięcy nauki, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, rozwijania pasji i zdolności. Wracacie do znajomych miejsc, do kolegów, koleżanek. Korytarze i sale znowu będą tętniły życiem, wypełnione Waszą obecnością. To właśnie dzięki Wam nasza szkoła ma swój niepowtarzalny urok i atmosferę, jest miejscem jedynym w swoim rodzaju.  Dla niektórych z Was to początek nowej drogi pełnej przygód. Poznacie nowych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. Z kolei dla innych ten rok będzie ostatnim spędzonym w murach tej szkoły. Życzymy zatem, aby w ciągu najbliższych miesięcy udało się zachować zapał i energię do działania, które towarzyszą Wam dzisiaj. Niech dobry humor i ciekawość świata nigdy Was nie opuszczają. Życzymy Wam wielu sukcesów i radości .

                                                                                                                                      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

     • Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      klasy V-VIII  - godz.9.00

      klasy II-IV   - godz. 10.00

      klasy I        -  godz. 11.00

      Powitanie uczniów i nauczycieli odbędzie sie na dużej sali gimnastycznej.

    • „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”  2018-2020
     • „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”  2018-2020

     • W roku szkolnym 2019-2020 kontynuujemy realizację projektu pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”. W projekcie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe tj:
      1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – 3 grupy (dwie dla klas 1-3, jedna dla 4-8)
      2. Przyrodnicze laboratorium – 4 grupy
      3. Język angielski  – 3 grupy
      4. Język hiszpański – 1 grupa 
      5. Laboratorium kodowania – 2 grupy 
      6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – 1 grupa
      7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej  - 1 grupa
      Dodatkowe zajęcia:
      1. Pokazy naukowe 
      2. Warsztaty z robotyki

      Celem zajęć z robotyki jest rozwijanie umiejętności w dziedzinach programowania oraz inżynierii. Warsztaty będą prowadzone w 10 grupach 6-osobowych co drugą sobotę w 6 terminach po 5 godzin dydaktycznych.
      Harmonogram spotkań 
      Termin 1 – 14 września 2019
      Termin 2 – 5 października 2019
      Termin 3 – 19 października 2019
      Termin 4 – 2 listopada 2019
      Termin 5 – 16 listopada 2019
      Termin 6 – 30 listopada 2019
       
      Godziny zajęć
      9.00 – 12.45 – pierwsza tura (5 grup 6-osobowych)
      13.00 – 16.45 – druga tura (5 grup 6-osobowych)

      Wśród tematów zajęć znajdą się między innymi:
      - Robot wyścigowy (dowiemy się czym jest przekładnia i dlaczego możemy zmieniać przerzutki w rowerze).
      - Robot sprzątający  - zsynchronizowanie działania 2 czujników, tak aby zepchnąć jak najwięcej kubeczków z planszy.
      - Linefollower – budowa robota jadącego po zadanej trajektorii.
      - Gitara elektryczna – stworzenie robotycznego instrumentu wykorzystującego czujnik podczerwieni.
      - Robot sumo – podsumowanie zdobytych umiejętności celem rozegrania walki robotów.

      REKRUTACJA

      Rekrutację do grup projektowych oraz na zajęcia z robotyki rozpoczynamy  3 września.  Decyduje kolejność zgłoszeń oraz podział na grupy wiekowe. W zajęciach mogą brać udział dzieci  od klasy pierwszej do ósmej. Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców klas. Dokumenty złożone w ubiegłym roku są aktualne i wystarczy tylko zgłosić chęć udziału w wybranych zajęciach. Liczebność grup jest ograniczona a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia podejmuje nauczyciel prowadzący .

      UWAGA: Rekrutacja na Warsztaty z robotyki trwa do 10 września

                      Rekrutacja na zajęcia projektowe trwa do 21 września


      Informacje ogólne o projekcie  
      Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
         a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
         b) rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
         c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
      Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

      Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie

      Joanna Wiśnieska

      koordynatorka projektu

    • "Mareckie lato w mieście 2019"- podsumowanie akcji
     • "Mareckie lato w mieście 2019"- podsumowanie akcji

     • Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wakacji jest ten pełen niezwykłych wspomnień.

      Bogatsi o niezapomniane wrażenia są również uczestnicy akcji "Mareckie lato w mieście 2019", która odbywała się w naszej szkole w terminie od 29 lipca do 23 sierpnia 2019r., w godzinach 6.30- 17.30. Organizatorem akcji była Gmina Miasto Marki.

      Integralną częścią programu "Lato w mieście 2019" były zajęcia profilaktyczne "Trzy koła", podczas których uczniowie doskonalili swoje kompetencje społeczne i osobiste, a także zdobywali wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, negatywnego wpływu środków uzależniających, zdrowego stylu życia, gospodarowania czasem wolnym, czy też zagrożeń płynących z niewłaściwego i nieograniczonego korzystania z mediów internetowych. Odbywały się również zajęcia plastyczne, sportowe, turnieje, gry i zabawy planszowe, logiczne, kalambury, a także konkursy wokalno- taneczne.

      Z wypiekami na twarzy dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach i wyjściach integrujących grupę. Odbywały się wyjazdy do Multikina na ciekawe filmy animowane, na Pływalnię do Ząbek i Wołomina, ściankę wspinaczkową, do Sali Zabaw Kolorado, Hula- Kula, Kids&Fun, Fikołki. Moc wrażeń dostarczył uczestnikom przejazd kolejką wąskotorową i ognisko podczas wycieczki do Piaseczna, wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, a także rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim. Szaleństwom nie było końca w Parku linowym w Józefowie.

      Uczniowie mieli możliwość korzystania ze smacznych obiadów, przygotowywanych przez Panie kucharki. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy grup: Anna Kaczor, Katarzyna Karczmarczyk, Magdalena Moskalska, Dawid Tański, Anna Michalska, Ewa Michalak, Halina Różańska, Izabela Brzezińska, Jolanta Ślepowrońska, Sylwia Baranowska.

      Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie akcji "Mareckie lato w mieście 2019" serdecznie dziękujemy.

      galeria zdjęć                                        koordynator akcji

      Małgorzata Sosnowska

    • Mareckie lato w mieście 2019
     • Mareckie lato w mieście 2019

     • Jak śpiewała Majka Jeżowska w piosence „Idą wakacje”:

      Możesz jechać dokąd chcesz
      Morze, góry, mazury
      Kraków, albo hel
      Wszędzie tam cudnie jest
      Nawet gdy na niebie słońca brak
      Każda nowa przygoda ma niezwykły smak
      Życie znów nabiera barw

      Możesz jechać, ale możesz również spędzić wakacyjny czas w mieście Marki i uczestniczyć w akcji „Mareckie lato w mieście 2019”. W załączniku zamieszczamy program akcji, w terminie od 29 lipca do 23 sierpnia 2019r.

      Wszystkim uczestnikom życzymy udanego wypoczynku, radości i mnóstwa niezapomnianych wrażeń.

      Koordynator

      Małgorzata Sosnowska

      Program_akcji_Mareckie_lato_w_miescie_2019r..docx

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     •  Dnia19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.Wszyscy uczniowie szkoły dzięki wytężonej pracy i nauce zostali klasyfikowani i otrzymali promocję do kolejnych klas. Najlepsi  zostali szczególnie wyróżnieni. Nagrodę Burmistrza Miasta Marki za wyniki w nauce uzyskała uczennica klasy VIIIc Zuzanna Horaczek. Wręczył ją osobiście Burmistrz Miasta Marki Pan Jacek Orych. Dwie nagrody przyznało również Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Nagrodę dla najlepszego ucznia otrzymał Borys Sobolewski z klasy IVd, a nagrodę dla najlepszego sportowca otrzymała Wiktoria Żochowska z klasy VIIc. Wręczyła je Pani Agnieszka Lużyńska.
      Pani Dyrektor, wychowawcy klas oraz przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli świadectwa  i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III oraz uczniów klasy IV i VIII. Podziękowania otrzymali również pracownicy szkoły i Grono Pedagogiczne za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów, za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Słowa wdzięczności należą się również Radzie Rodziców i  aktywnemu Samorządowi Uczniowskiemu. Wakacje czas zacząć. Mówiąc wszystkim "do zobaczenia” mamy nadzieją, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.

      galeria zdjęć

    • ŚWIĘTO SZKOŁY
     • ŚWIĘTO SZKOŁY

     • Zgodnie z tradycją naszej placówki, dnia 17 czerwca odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Szkoły. W tym roku podczas przedstawienia został poruszony niezwykle ważny w dzisiejszych czasach temat "Mowa ojczysta”. Uczniowie - aktorzy w czasie występu pokazali dzieje mowy polskiej od czasów Bogurodzicy do czasów współczesnych. W repertuarze znalazły się teksty Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wielu innych wybitnych twórców literatury polskiej. Dzieci stanęły na wysokości zadania –  w nostalgiczny, refleksyjny sposób, poprzez fragmenty poezji, nastrojowe pieśni, scenki, czytane fragmenty listów przekazały widzom  istotę  poruszanego tematu.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie, sumienność i siłę przekazu.

       galeria zdjęć                Dorota Mondrzycka