• Zebrania z Rodzicami

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku na zebrania z wychowawcami w dniach 14, 15 września 2020r.

      Harmonogram zebrań podajemy w załącznikach.

      Rodziców prosimy o wejście na teren szkoły w maseczkach/ przyłbicach i po zdezynfekowaniu rąk. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy wejściach.

      Na zebrania zapraszamy tylko jednego z Rodziców.

      Zebrania_w_klasach_1-3

      Zebrania_w_klasach_4-8

     • WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Drodzy uczniowie,

         W tym roku szkolnym to do Was będzie należał wybór opiekuna samorządu uczniowskiego. Opiekuna możecie wybierać spośród wszystkich nauczycieli  uczących w naszej szkole. Nazwisko kandydata, na którego zdecydowaliście się zagłosować, napiszcie na kartce i przekażcie swojemu wychowawcy do piątku 11.09. Nazwisko wybranego przez Was  opiekuna poznacie 15 września. Od wielu lat tę funkcję z ogromnym zaangażowaniem pełni Pani Ewa Gębska.                                             

                                                                                                                                             Beata Szczypkowska

                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

     • INFORMACJA O OBIADACH

     • Szanowni  Państwo.

      Zgodnie z  zaleceniami  Ministra Edukacji Narodowej,  Ministerstwa  Zdrowia  i Głównego  Inspektora  Sanitarnego  uczniowie  przebywający  na  terenie  szkoły  powinni  być  zaopatrzeni  we  własny  napój i  własny  posiłek.

      W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia warunków sanitarno-higienicznych na stołówce szkolnej musimy ograniczyć ilość osób korzystających z obiadów.
      Pierwszeństwo do  zapisu  mają:
      - uczniowie  korzystający z całodziennej opieki świetlicowej,
      - uczniowie korzystający z dofinansowania.

      Bardzo prosimy o przemyślaną decyzję w sprawie zapisania dziecka na obiady.

      Karta zgłoszenia na obiady dostępna jest na stronie szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – Obiady informacje. Wypełnioną kartę składamy u wychowawcy w dniach 01 - 02 września 2020 roku.

     • Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach

      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Rodzice zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
      • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem i  dezynfekują. 
      • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
      • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych
      •    Rodzice są zobowiązani przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans  społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

       Organizacja zajęć:

      • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach.
      • Maseczki/przyłbice są obowiązkowe w przestrzeni wspólnej ( korytarz, szatnia, stołówka, toaleta).
      •  Uczniowie klas 1-3 po wejściu do szkoły przebywają w jednej sali lekcyjnej pod opieką   nauczyciela, mają regulowane przerwy międzylekcyjne.
      • Uczniowie klas 4 – 8 po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych.
      • W czasie pobytu w szkole uczniowie przemieszczają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
      • Uczniowie podczas zajęć ­­korzystają ze sprzętów i przedmiotów, które można łatwo dezynfekować i własnych przyborów szkolnych.
      • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi .
      • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
      • Przerwy między lekcjami będą organizowane tak, by zminimalizować liczbę uczniów na korytarzu.
      • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki
       do stołówki wg ustalonego harmonogramu.
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas II- VIII

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas II- VIII odbędzie się  1 września 2020 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

      Na spotkania z wychowawcami klas zapraszamy wyłącznie uczniów, rodziców prosimy o niewchodzenie na teren szkoły.

      Po wejściu do budynku szkoły prosimy zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.

      Harmonogram spotkań z dniu rozpoczęcia roku szkolnego znajduje się w załączniku.

      Wychowawcy klas IV:

      klasa IVa- Pani Joanna Szubierajska

      klasa IVb- Pani Natalia Małaszewicz

      klasa IVc- Pani Joanna Ekielska

      klasa IVd- Pani Ewa Gębska

      Harmonogram_rozpoczecia_roku_szkolnego_2020r.docx

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I odbędzie się 1 września 2020 roku w dużej sali gimnastycznej zgodnie z ustalonym grafikiem.

      Bezpośrednie wejście do sali gimnastycznej znajduje się od strony północnej.

      Rodziców prosimy o założenie maseczek i zachowanie zalecanego dystansu na terenie szkoły.

      Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

      Listy uczniów znajdują się na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi celem ustalenia klasy do której przypisane jest Państwa dziecko.

      Poniżej grafik spotkań z wychowawcami klas:

      Klasa 1a-         9.00- 10.00                 wychowawca: Elżbieta Łoniewska

      Klasa 1b-         10.30- 11.30                wychowawca: Kornella Sysiak

      Klasa 1c-         12.00- 13.00                wychowawca: Justyna Kaszuba

      Klasa 1d-        13.30- 14.30                wychowawca: Magdalena Kępka

     • Wyprawka ucznia klasy I 2020/2021

     • Wyprawka ucznia klasy I 2020/2021

       

      Codzienne wyposażenie piórnika:

      - 2 ołówki

      - linijka

      - nożyczki (o zaokrąglonych końcach)

      - gumka

      - temperówka z pojemnikiem

      - klej w sztyfcie

      - kredki ołówkowe

       

      Materiały plastyczne:

      - farby plakatowe + 2 pędzle (gruby i cienki),

      - kubek na wodę

      - pastele olejne

      - ryza papieru

      - 1 blok techniczny formatu A4 biały

      - 1 blok techniczny formatu A4 kolorowy

      - papier kolorowy

      - plastelina

      Wszystkie materiały plastyczne powinny być podpisane i zapakowane do siatki.

       

      Codzienne wyposażenie tornistra:

      - zeszyt 16 kartkowy w trzy linie

      - zeszyt 16 kartkowy w kratkę

      - piórnik

      - zeszyt 16 kartkowy w kratkę do korespondencji

      - śniadaniówka + woda w plastikowej butelce, chusteczki higieniczne oraz płyn dezynfekujący (według uznania)

      Wszystkie przybory oraz zeszyty muszą być podpisane.

       

      Strój na WF:

      - biała koszulka z krótkim rękawkiem, ciemne spodenki/leginsy (w podpisanym worku/torebce)

       

      Obuwie:

      - worek (podpisany) + obuwie szkolne na zmianę

       

      Dodatkowo:

      - pudełko chusteczek (100szt)

      - ręcznik papierowy

    • Powszechny Spis Rolny 2020
     • Powszechny Spis Rolny 2020

     • Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.

      Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

      Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

      Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

      Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
      – użytkowanie gruntów;
      – powierzchnia zasiewów;

      – zwierzęta gospodarskie;

      – nawożenie;

      – ochrona roślin;

      – budynki gospodarskie;

      – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

      – działalność gospodarcza;

      – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

      – aktywność ekonomiczna;

      – chów i hodowla ryb.

       

      Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

      WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

      Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

       

    • 100. rocznica Bitwy Warszawskiej
     • 100. rocznica Bitwy Warszawskiej

     • W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad bolszewickimi najeźdźcami. Historia powstania naszej szkoły nierozerwanie wiąże się z tym wydarzeniem. Miejsce, w którym zbudowano budynek jest bardzo wyjątkowe. To właśnie w Pustelniku w 1920 roku polscy żołnierze bronili dostępu do Warszawy. Po wygranej bitwie mieszkańcy Pustelnika postanowili uczcić to wielkie zwycięstwo i zbudować szkołę - pomnik, która kolejnym pokoleniom Polaków będzie przekazywać pamięć o bohaterach walczących w obronie ojczyzny. Jednym z tych bohaterów był starszy szeregowiec Michał Szewczyk, odznaczony przez Generała Hallera „Odznaką Ofiarnych”.  Dla nas to także bardzo ważna postać, ponieważ w latach 1924-1944 pracował jako nauczyciel w Szkole wzniesionej jako pomnik zwycięstwa 1920 roku.

      Szczegółową historię życia Michała Szewczyka - uczestnika bitwy warszawskiej opisał Pan Grzegorz Kłos - Redaktor Naczelny i Wydawca Portalu „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”. Zachęcamy do przeczytania tego ciekawego artykułu.

      https://www.cawio.pl/zapomniani_bohaterowie_cudu_nad_wisla_1920_cz.I

      Joanna Wiśniewska

     • Czas pracy sekretariatu w wakacje

     •                                     SEKRETARIAT SZKOŁY W CZASIE WAKACJI W TERMINIE 01.07.2020 - 21.08.2020                                                                  CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH  09:00-14:00

    • KANGUR MATEMATYCZNY
     • KANGUR MATEMATYCZNY

     • Emocje już opadły po tegorocznym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, który odbył się wyjątkowo w innym terminie niż zawsze i po raz pierwszy w formie online.

      Miło mi poinformować, że zwiększyła się ilość wyróżnionych uczniów, w związku z poprawką w progach punktowych przy „wyróżnieniach”, których dokonał Organizator Konkursu już po podaniu pierwszych wyników.

      Ostateczne wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2020r. dla uczestników naszej szkoły przedstawiają się następująco:

      Bez zmian jest wynik bardzo dobry, który otrzymali:

      Artur Damm kl.2A

      Alan Papis kl.2B

      Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

      Jakub Pietruszewski kl.3A

      Piotr Kotłowski kl.3B

      Helena Wróblewska kl.3B

      Dominik Kołodziejczyk kl.4B

      Wojciech Borkowski kl.5C

      Bartosz Cygański kl.5E

      Zuzanna Gancarz kl.5D

      Szymon Sijka kl.6B

      Dawid Szewczyk kl.6A

      Paulina Włosek kl.6A

      Stanisław Kupść kl.8C

      Bruno Szymanowicz kl.8A

      Antonina Kępka kl.8D

      Dyplomy i nagrody będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 7 lipca br. w godzinach 9.00 – 14.00.

      Wszystkim nagrodzonym uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę udanych wakacji.

      Anna Sienkiewicz – Szkolny Koordynator

     • Drodzy Rodzice!

     • Marki, 26 czerwca 2020r.

      Kończy się rok szkolny 2019/2020, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszyscy znaleźliśmy się niespodziewanie w wyjątkowej sytuacji.  Nowa szkolna rzeczywistość zaskoczyła zarówno Nauczycieli jak i Rodziców.

      W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i całej społeczności  musieliśmy zmienić codzienny sposób funkcjonowania. Wykorzystywaliśmy przestrzeń Internetu oraz komputer,  aby móc realizować proces dydaktyczno – wychowawczy i zachować ciągłość nauczania. Łączyliśmy się z Państwa dziećmi poprzez Librus czy Teams’y i prowadziliśmy lekcje zdalnie. Nie ukrywamy, że była to dla nas trudna praca, pełna różnorodnych ograniczeń, począwszy od niespodzianek technicznych,  a skończywszy na braku bezpośredniego kontaktu z uczniem. I tu Państwa pomoc okazała się nieoceniona.

      Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa pomocy - mobilizowaniu dzieci do pracy oraz wspieraniu ich w uczeniu, mogliśmy realizować program. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość, odpowiedzialność oraz dobrą współpracę ze szkołą.

      Dziś wielką naszą radością jest fakt, że nasi uczniowie, a Państwa dzieci odbiorą świadectwo promujące do klasy wyższej, a uczniowie klasy ósmej otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

      Życzymy, aby rozpoczynające się wakacje stały się dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań Państwa dzieci.

      Dyrektor i Grono Pedagogiczne

      Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

     • Drodzy Uczniowie!

     • Marki, 26 czerwca 2020r.

                  Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Rok szczególny dla nas wszystkich. Nikt chyba z nas nie przewidywał, że przyjdzie nam uczniom i nauczycielom zmierzyć się z rzeczywistością epidemii. Spadła na nas nagle w czasie, kiedy większość z Was upatrywała końca roku, a ósmoklasiści mobilizowali swoje siły przed zbliżającym się egzaminem.

      Ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, musieliśmy przenieść nasze codzienne funkcjonowanie do przestrzeni Internetu. Spotykaliśmy się w Waszych domach, mieszkaniach na lekcjach zdalnych. Dla wszystkich do zadanie nie było łatwe, brakowało bezpośredniego kontaktu, Waszego gwaru, śmiechu, radości, codziennych konwersacji.

      Praca na odległość wymagała od Was drodzy uczniowie dojrzałej postawy, wytężonej pracy, aktywności, też wyrozumiałości. Radziliście sobie doskonale, czego potwierdzeniem są Wasze świadectwa promujące do następnej klasy. Gratulujemy wiedzy i umiejętności!

      Przed Wami upragnione wakacje. Życzymy wielu niezapomnianych przygód. Wypoczywajcie i realizujcie wakacyjne plany, pamiętając o bezpieczeństwie swoim i innych. Do zobaczenia!

      Dyrektor i Grono Pedagogiczne

      Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

     • Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

     • Drodzy Uczniowie, z okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka składamy Wam życzenia:

       

      - zdrówka,

      - radości,

      - samych dobrych myśli,

      - odwagi w spełnianiu marzeń,

      - oddanych koleżanek i kolegów,

      - wspaniałych przyjaciół,

      - zdrowych słodyczy,

      - wiary w siebie,

      - wytrwałości w nauce,

      - wielu dobrych ocen w szkole.

      Czekamy na Was

      Dyrekcja, Nauczyciele,Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

      w Markach

       

    • ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
     • ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • Informujemy o możliwości zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021:

       

      Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej przyjmowane będą od 27.04.2020r. 

      zainteresowani Rodzice proszeni są  o wypełnienie  i przesłanie wniosków w formie elektronicznej

      na adres e-mail: sp3marki@gmail.com do dnia 12 czerwca 2020 r.

       

      Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej do pobrania na stronie szkoły.

      KARTA_ZAPISU_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ_2020-2021_(2).pdf

      Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_SP_3_Marki(3).pdf

       

      Rodzice / opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości  przesłania wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej w formie elektronicznej, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel. 22 781 12 91 w.19 w godzinach od 09:00 do 13:00, w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia wniosku!

       

       

      Listy dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej ogłoszone

      będą dnia 17 czerwca 2020 r.