• Półkolonie „Zima w Mieście 2020”

     • SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

      Informujemy, że w roku bieżącym w okresie ferii zimowych prowadzone będą przez poszczególne szkoły podstawowe  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie półkolonii dla uczniów klas I-VIII tych szkół.

      Półkolonie  „ZIMA W MIEŚCIE 2020” realizowane będą w dwóch turnusach:

      1)  od 10 do 14 lutego 2020 roku;

      2)  od 17 do 21 lutego 2020 roku  

      Zajęcia prowadzone będą w godzinach  6:30-17:30. 

      Zajęcia stacjonarne prowadzone w szkole są bezpłatne. 

      Zajęcia wyjazdowe są odpłatne w wysokości 100,00 zł za 1 turnus.

      Szkoła zapewni dla każdego uczestnika jednodaniowy obiad w cenie 6,00 zł. Koszt posiłków to 30,00 zł za 1 turnus.

      Regulamin obowiązujący uczestników Programu dostępny jest w placówkach realizujących projekt oraz dołączony poniżej jako załącznik. 

      Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu szkoły do dnia 17.01.2020r.

      INFORMACJE_ORGANIZACYJNE_SP3(1).docx

      KARTA_KWALIFIKACYJNA__SP3_EDU(1).docx

      Marki__zgoda_i_Informacja_wizerunek_SP3(1).docx

      SP3_marki_kolonie__-_OBOWIaZEK_INFORMACYJNY(2).docx

      Małgorzata Sosnowska

      koordynator projektu

     • Niepodległa Warszawa

     • Dziś klasy VF i VG miały możliwość uczestniczenia w fantastycznej lekcji historii pt.: „Niepodległa Warszawa” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Spotkanie miało charakter warsztatowo-wykładowy. Uczniowie przypomnieli sobie historię odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., jeszcze bliżej poznali postać Józefa Piłsudskiego, jakże ważnego dla naszej szkoły, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Dzieci miały możliwość wysłuchania nagrania z przemówieniem Józefa Piłsudskiego i „odszyfrowania” na współczesny język polski – konkurencję wygrali trzej chłopcy z klasy 5F (Stanisław Bikowski, Jakub Kruszyński i Bartosz Zawada) . Cała lekcja bogata była w filmy historyczne ukazujące życie w tamtym okresie, a także sposoby świętowania Dnia Niepodległości.

      Uczniowie wyszli zadowoleni i bogatsi w wiedzę o naszym szkolnym Patronie.

      Ewelina Stryjecka-Doliwa

      Agnieszka Wojtkowska

    • "Turniej wiedzy o mitach"
     • "Turniej wiedzy o mitach"

     • Zapraszamy wszystkich uczniów z klas V-VI do udziału w konkursie drużynowym "Turniej wiedzy o mitach". Eliminacje klasowe do konkursu odbędą się w pierwszej połowie marca. Ich celem jest wyłonienie 4-osobowej drużyny z każdej klasy. Chętni uczniowie przygotowują 3 zadania eliminacyjne związane tematycznie z mitologią grecką. II etap, czyli konkurs drużynowy, odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia. Opis zadań elimiacyjnych i konkursowych oraz kryteria ich oceniania znajdują się w regulaminie konkursu,. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele j. polskiego.

      Sylwia Baranowska

      Turniej_Wiedzy_o_Mitach-_regulamin.pdf

    • W hołdzie wdzięczności bohaterom 1920 roku
     • W hołdzie wdzięczności bohaterom 1920 roku

     • Wkroczyliśmy w nowy 2020 rok. Jest to data znamienna dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach, która nosi imię Pomnik Zwycięstwa 1920 roku. Czekają nas liczne uroczystości, konkursy, akcje związane z upamiętnieniem 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej również Cudem nad Wisłą. Pragniemy rozpocząć od przybliżenia historii powstania naszej szkoły jako żywego pomnika ku czci tych wydarzeń, które odwróciły losy Polski i Europy.

      Tekst został opracowany przez Pana Antoniego Widomskiego, znanego w Markach pasjonata historii naszego regionu z okazji Święta Szkoły w 2017 i za Jego zgodą zamieszczony na łamach naszej strony internetowej. Bardzo dziękujemy Panu Antoniemu za dostarczenie tak cennych materiałów archiwalnych mówiących o naszych korzeniach.

      Zapraszamy do zakładki – Historia Szkoły

      Beata Szczypkowska

     • WOŚP

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WOŚP.

      Dnia 12 stycznia odbył się XXVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy siedzibą mareckiego sztabu był MCER. Jak co roku uczniowie naszej Szkoły wsparli Orkiestrę  prezentując  na scenie swoje talenty. Wystąpiło troje uczniów: Emil Mianowski  zaśpiewał utwór  Marka Grechuty „Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi”, a siostry Antonina i Maja Tomala wykonały piosenkę „Kiedy jesteś tu” z filmu „Zaplątani”. Oba występy spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności.  Gratulujemy!

      Katarzyna Valdés-Małkiewicz

     • Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

     • W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołominie w naszej szkole realizowane są programy profilaktyczno – edukacyjne.

      Programy adresowane do uczniów klas I – III :

      - „Nie pal przy mnie, proszę” edukacja antynikotynowa. Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą przy nich papierosy oraz poszerzeniu informacji na temat zdrowia, szkodliwości palenia tytoniu.

      W poprzednich latach realizowany był program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”.

       - Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” program dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki oraz poznają sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

      Zajęcia realizowane są metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

      Programy przeznaczone dla uczniów klas IV – VIII:

      - „Trzymaj Formę! – profilaktyka zdrowego stylu życia”, ogólnopolski programy celem którego jest kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej

      - Znajdź właściwe rozwiązanie” i  ”Bieg po Zdrowie” to programy z  zakresu edukacji  antynikotynowej.

      Głównym celem tych programów jest szeroko rozumiana profilaktyka palenia tytoniu wśród młodzieży oraz zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat dbania o własne zdrowia. Zajęcia realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.

      Katarzyna Grygolec

    • Z wizytą w Sejmie RP
     • Z wizytą w Sejmie RP

     • 8 stycznia 2020 roku klasa 8c gościła w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie poznali historię polskiego parlamentaryzmu, dzieje siedziby Sejmu i Senatu. Uczestniczyli w otwarciu posiedzenia Sejmu IX kadencji.

      Największe wrażenie zrobiło na uczniach obserwowanie Marszałka Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na żywo podczas przemówień.  Młodzież  bardzo dokładnie obserwowała salę obrad, dużym zaskoczeniem była obecność małego dziecka, które towarzyszyło mamie posłance.

      Po opuszczeniu sali obrad uczniowie wysłuchali wykładu, dotyczącego pracy polskiego parlamentu. Otrzymali też odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mieli okazję zasiąść w ławach poselskich, a nawet dotknąć laski marszałkowskiej.

      Wycieczka była doskonałym przygotowaniem młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego narodu. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o społeczeństwie. Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Szubierajskiej, która zorganizowała wycieczkę.

      Hanna Polkowska

     • Konkurs ortograficzny Szkolny Mistrz Ortografii

     • W I semestrze odbył się w naszej szkole szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas
      IV-VIII. Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch etapach o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii. W eliminacjach klasowych z każdej kasy wyłonione zostały 3 osoby, które wzięły udział w dyktandzie konkursowym przeprowadzonym 29 listopada 2019r. na każdym poziomie.  Dyktanda przygotowali  i przeprowadzili nauczyciele poloniści z naszej szkoły. Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii  wywalczyli:

      - klasy IV- Maciej Kacperczyk z kl. IVA, Nikodem Zawadzki z kl. IVA

      - klasy V- Karol Werelich z k. VG

      - klasy VI- Rafał Sakiewicz z kl. VIC

      - klasy VII- Melania Barwińska z kl. VIIB

      - klasy VIII- Zofia Patek z kl. VIIIC, Natasza Danowska z kl. VIIIA

      Wyróżnienia: Malwina Denicka z kl. VIA, Olaf Grzegorzewski z kl. VIC, Michał Cichosz z kl.VIB

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na apelu podsumowującym pracę szkoły w I semestrze. Nagrody książkowe ufundowała biblioteka szkolna.

      Sylwia Baranowska

    • eTwinning
     • eTwinning

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii eTwinning.

      Szanowni Państwo,

      Z przyjemnością informujemy, że w styczniu rozpoczynamy realizację projektu Be Green, w ramach programu eTwinning.

      Program eTwinning  to europejska społeczność szkolna gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

      Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

      Od września 2014 roku istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

      Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Polski, Niemiec, Armenii i Francji.

      Realizacja projektu stanowi jednocześnie innowację pedagogiczną realizowaną na lekcjach w wybranych klasach VI, VII i VIII.

      Głównymi celami projektu Be Green realizowanego w Szkole są:

      • promocja ekologicznego stylu życia;
      • umiejętności wykorzystywania narzędzi IT w nauce języka obcego;
      • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w konwersacjach z rówieśnikami z krajów partnerskich;
      • kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych, otwartości oraz tolerancji;
      • przygotowanie uczniów do pracy metodą projektów, pracy w grupie oraz ekologicznego stylu życia;

      Spodziewane efekty:

      • Rozwój kompetencji kluczowych;
      • Zaangażowanie we współczesne problemu ekologiczne świata;
      • Ukierunkowanie na pracę zespołową; 
      • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacji;
      • Podnoszenie świadomości ekologicznej;
      • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów;
      • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnoeuropejskim.

      Realizacją zadań i rezultatami pracy w projekcie będziemy się dzielić z Państwem za pośrednictwem strony Internetowej Szkoły.

       

      Renata Reterska

    • Wieczór Wigilijny
     • Wieczór Wigilijny

     • Święta Bożego Narodzenia to wspaniały rodzinny czas, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. To czas spokoju, zatrzymania się w codziennych obowiązkach, to czas dobrych uczynków, życzliwości. W tym przedświątecznym okresie spotkaliśmy się wspólnie na Wieczorze Wigilijnym by poczuć atmosferę Bożego Narodzenia i złożyć sobie świąteczne życzenia. Dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz  absolwentom za wspólne kolędowanie i towarzyszenie nam w tym wspaniałym dniu. W trakcie przedstawienia Wigilijnego dla uczniów nastąpiło wręczenia nagród w konkursach na najpiękniejszą kartkę świąteczną i stroik. Przewodniczący Rady Rodziców Pan Andrzej Rostek wręczył nagrody w konkursach na logo i hasło Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1020 roku. Konkurs na logo promocyjne wygrał Nikodem Zawadzki z klasy IVa, a pierwsze miejsce w konkursie na hasło promocyjne zdobył Jan Zydel z klasy VIIIc.

      Ewa Gębska

    • FINAŁ AKCJI „Z MIOKOŁAJEM W POLSKĘ”
     • FINAŁ AKCJI „Z MIOKOŁAJEM W POLSKĘ”

     • We wtorek 17 grudnia miał miejsce finał szkolnej akcji charytatywnej "Z Mikołajem w Polskę”. Przygotowane przez uczniów oraz rodziców piękne prezenty trafiły do podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Czernicach Borowych.

      DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ DO NASZEJ AKCJI I POMOGLI ŚW. MIKOŁAJOWI W PRZYGOTOWANIU PREZENTÓW.

      Ewa Gębska

    • ZAPROSZENIE
     • ZAPROSZENIE

     • Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

      Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach

      mają zaszczyt zaprosić na

      Wieczór Wigilijny

      który odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 1800

    • ZABAWA MIKOŁAJKOWA
     • ZABAWA MIKOŁAJKOWA

     •   Zabawa Mikołajkowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach  to już tradycja. Dnia 7 grudnia po raz dwunasty Rodzice przygotowali dla uczniów klas I-III bardzo wiele atrakcji takich jak pisanie listów do świętego Mikołaja, eko ozdoby, łańcuchy choinkowe, kartki świąteczne, tatuaże z farbek oraz wspólną zabawę z Olafem- bajkowym bałwankiem. Uczniowie klas IV- VI grali w grę terenową ,, Nasza choinka” , a klasy VII- VIII zostały zaproszone do CAF3, gdzie odbyła się projekcja filmu Nerve. Na uczestników czekało stoisko z pysznymi ciastami i napojami przygotowanymi przez Rodziców. Mikołaj rozdał w klasach upominki, a dzieci przyozdobiły szkolną choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Podczas zabawy został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy świecznik bożonarodzeniowy. Wybór był trudny, gdyż uczniowie wykonali wiele pięknych prac plastycznych, które można było nabyć na kiermaszu świątecznym. Nagrody dla zwycięzców wręczył Zastępca  Burmistrza Miasta Marki – Pan Dariusz Pietrucha oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Andrzej Rostek. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wodociągu Mareckiego, którzy wręczyli dzieciom nagrody w konkursach. Zwycięskie prace zostały zlicytowane, a środki zostaną przeznaczone na wsparcie osób potrzebujących pomocy z naszego środowiska. Dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie po raz kolejny tak udanej zabawy, pracownikom szkoły za pomoc i opiekę nad dziećmi, a uczniom naszej szkoły za  wspaniałą zabawę, wielkie zaangażowanie i serca otwarte na wsparcie innych.

     • Październik miesiącem zasad ortograficznych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Październik miesiącem zasad ortograficznych.

      Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją - to temat, tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który odbył się w dniach 7 - 13 października.

      Będąc blisko uczniów z dysleksją i obserwując ich codzienne trudności i zmagania, chciałam zwrócić szczególną uwagę na utrwalenie zasad ortograficznych. Bardzo dużo uczniów, nie tylko dyslektycznych, nie zna zasad ortograficznych lub nie potrafi ich zastosować.

      Dlatego miesiąc październik poświęcony był poznawaniu i utrwalaniu zasad ortograficznych, zarówno na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, jak również na innych lekcjach.

      Zasady poprawnej pisowni uczniowie mogli również powtarzać w czasie przerw, czytając je na gazetce ściennej lub na naszej multimedialnej tablicy.

      Bohaterami każdego tygodnia, były inne zasady ortograficzne. W ten sposób omówiliśmy : zasady pisowni wielkiej i małej litery, wyrazów z u i ó, wyrazów z rz i ż, wyrazów z h i ch.

      Efektem tej akcji jest zwrócenie uwagi uczniów na konieczność utrwalania zasad ortograficznych oraz wykonanie prac plastycznych ilustrujących wybrane zasady. Prace te będą prezentowane na tablicy korkowej w ciągu najbliższych tygodni. Szczególnie dużo prac wykonali uczniowie klas trzecich.

      Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy włączyli się do tej akcji w czasie swoich lekcji oraz p. Agnieszce Łapce, za przygotowanie gazetki i materiałów dla uczniów dotyczących jednej z zasad.

      Katarzyna Grygolec

      pedagog terapeuta

     • 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

      Janusz Korczak

      W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
      Światowy dzień praw dziecka stał się okazją do przeprowadzenia w świetlicy cyklu zajęć na temat: ,,Znam swoje prawa i obowiązki”. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ,,Prawa dziecka”, wysłuchali wiersza H. Hejzak ,,Bronię swoich praw” oraz dowiedzieli się czym zajmuje się Rzecznik praw dziecka w Polsce. Dzieci miały wiele okazji, aby wypowiadać się na temat swoich praw, wykonały prace plastyczne na gazetkę ścienną oraz nauczyły się piosenki o prawach dziecka. Głównym celem zajęć świetlicowych było uświadomienie dzieciom, że tak samo jak dorośli mają swoje prawa i obowiązki.
      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka stał się również okazją, aby przybliżyć uczniom postać Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania najmłodszych. Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: ,, Nie ma dzieci – są ludzie” oraz ,,Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już’’[…]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.” Uczniowie obejrzeli film, który powstał na podstawie książki Korczaka ,,Król Maciuś pierwszy” oraz narysowali portret głównego bohatera – Maciusia.
      Ważne jest, aby każde dziecko znało swoje prawa, rozumiało je i świadomie z nich korzystało.


                                                                                                                                            Elżbieta Wojeńska

     • Wsparcie Fundacji Bezdomniaki

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wsparcie Fundacji Bezdomniaki.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za aktywne wsparcie akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt z Marek, podopiecznych Fundacji Bezdomniaki trwającej od 07.10. do 08.11. w naszej placówce. W szczególności podziękować chcemy Rodzicom za to, że umożliwili swoim pociechom udział i wyposażyli dzieci w potrzebne produkty.

      Fundacja Bezdomniaki prowadzi działalność związaną z ochroną zwierząt udomowionych i dziko żyjących. Wspiera działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt, przeciwdziałaniem wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt, udzielaniem pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.

      W zbiórce uczestniczyli uczniowie wszystkich klas młodszych i uczniowie klas IV-VIII. Udało nam się zebrać ogromną ilość niezbędnych dla podopiecznych Fundacji podarunków m.in.: karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, żwirków, koców, ręczników, legowisk oraz zabawek, obroży, smyczy, szelek.

      W ramach akcji udało się też przeprowadzić zajęcia na temat:

      - fundacji i wolontariatu

      - problemie bezdomności zwierząt i sposobach jej zapobiegania

      - prawidłowych reakcjach w kontakcie z nieznanymi psami

      - żywienie zwierząt – alergie, rzeczy toksyczne

      oraz

      - co oznacza żółta wstążeczka przy obroży psa

      Wszystkim darczyńcom – uczniom, nauczycielom i całej społeczności szkolnej, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt, bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w akcji w przyszłym roku.

      Organizator akcji

      Agnieszka Łapka

    • SZKOŁA DO HYMNU
     • SZKOŁA DO HYMNU

     • W związku z 101 rocznicą Odzyskania Niepodległości w naszej szkole dnia 8 listopada odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas VB i VIA zaprezentowali inscenizację "Droga do wolności", przybliżającą nam najważniejsze fakty związane z trudną historią naszej Ojczyzny -  utratą i odzyskaniem wolności.  Przy użyciu prostych środków wyrazu plastycznego i dramaturgii udało się skupić uwagę oglądających. Podniosłą atmosferę dopełniały śpiewane przez chór szkolny pieśni, takie jak:  "Rota", "My, pierwsza brygada" czy "Żeby Polska była Polską". O godz. 11.11 w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu" wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali  "Mazurek Dąbrowskiego".

      Autorkami scenariusza były wychowawczynie kl. VIA i VB: p. Anna Tomaszewska
      i p. Sylwia Baranowska. Oprawa muzyczna została przygotowana przez chór pod kierunkiem p. Elżbiety Goławskiej, a piękna dekoracja przez sekcję dekoracyjną pod kierunkiem p. Karoliny Hankały.

      fotogaleria          Sylwia Baranowska

     • Obchody Święta Niepodległości

     • Za nami odchody Święta Niepodległości. Patriotyczne uroczystości rozpoczęły się w Mareckim Ośrodku Kultury, gdzie Pani Agnieszka Lużyńska opowiadała o roli kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, a mieszkańcy Marek śpiewali pieśni patriotyczne.

      Jednym z punktów programu było również przyznanie honorowych odznaczeń Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wręczanych przez majora Jerzego Zyberta, kombatanta walk o niepodległość. Wśród wyróżnionych osób była Dyrektor naszej szkoły Pani Beata Szczypkowska.

      Główne uroczystości miały miejsce przy pomniku na Skwerze Pamięci Narodowej, gdzie naszą Szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Stypułkowska, Amelia Wolanowska i Fabian Jaroń z klasy 7b pod opieką Pani Karoliny Jeżyńskiej. W hołdzie poległym złożyliśmy również wiązankę i zapaliliśmy znicze tworząc białoczerwoną flagę.

      Serdecznie dziękujemy uczniom, opiekunom i rodzicom za udział i pomoc w organizacji obchodów Święta Niepodległości.

      Małgorzata Sosnowska

    • Wizyta na cmentarzu Wojskowym na Powązkach
     • Wizyta na cmentarzu Wojskowym na Powązkach

     • W przeddzień Święta Zmarłych  klasa 2d pod opieką pani Agaty Danielak i pani Marty Gniewkowskiej odwiedziła Cmentarz Wojskowy na Powązkach – niezwykle ważne miejsce dla polskiej historii. Otoczenie oraz wyjątkowość tego miejsca wprowadziły wszystkich w nastrój powagi i zadumy. Po szlaku bohaterów narodowych oprowadził nas przewodnik, który podzielił się z nami swoją wiedzą historyczną o tym wyjątkowym miejscu.

      Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Alei Głównej, gdzie już na początku mieliśmy okazję zobaczyć groby znanych Polaków (Leszka Kołakowskiego, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia czy Ryszarda Kuklińskiego). W dalszej części odwiedziliśmy miejsca upamiętniające polskich żołnierzy poległych na wielu frontach w różnych miejscach kraju i świata. W drodze między jednym a drugim punktem na cmentarzu przemierzaliśmy alejki pełnie skromnych, jednakowych, drewnianych lub murowanych krzyży. Były to zawsze groby żołnierzy. Na tabliczkach często widniał napis „NN”.

      Uczniowie zapalili znicze m.in. na pomnikach Bohaterów Powstania 1863r., Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu VII „Obroża”, oraz znanych Polaków: Zbigniewa Religi, Kamili Skolimowskiej, Kazimierza Deyny.

      Wizyta na Wojskowych Powązkach uświadomiła nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Była cenną lekcją i chwilą, która zapadnie w naszej pamięci.

      fotogaleria           Agata Danielak